Пам'ятки культури_2003_№4_стр.4-8.docx

Пам'ятки культури_2003_№4_стр.4-8.docx...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ Нещодавно Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини, підписану у Валлетті 16 січня 1992 року державами – членами Ради Європи та іншими державами сторонами Європейської культурної конвенції (1954 р.). Цей міжнародно-правовий акт проголошує зокрема, що археологічна спадщина є джерелом спільної європейської пам’яті і засобом історичних наукових досліджень. Кожна сторона Конвенції зобов’язується державними заходами запровадити законодавчу систему охорони археологічної спадщини; забезпечити комплексне збереження археологічної спадщини; фінансувати археологічні дослідження й збереження археологічної спадщини: збирати й поширювати наукову інформацію про археологічну спадщину; поглиблювати обізнаність громадської думки про археологічну спадщину; запобігати нелегальному обігові об’єктів археологічної спадщини тощо. 9 вересня 2002 року Кабінет Міністрів України затвердив «Комплексну програму паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки». Паспорт об’єкта культурної спадщини – не єдиний юридичний документ, який дає підстави надати цьому об’єкту статус «пам’ятки» і обрахувати його вартість. Проте на 2003 рік Міністерству культури і мистецтв України – координаторові програми й одному з основних її виконавців – на реалізацію програми не виділено фінансування. У зв’язку з цим постає питання: як можна охороняти те, чого (юридично) нема, і те, що невідомо скільки коштує? Наша земля казково багата на археологічні скарби, однак виходить, шо багатотисячолітня історія нашої землі обертається немовби проти нас. Бо ж
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern