Політичне лідерство та еліта.docx

Політичне лідерство та еліта.docx...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ЗМІСТ ЗМІСТ ........................................................................................... 2 ПОНЯТТЯ «ЕЛІТА» І ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ ........................ 3 ЕЛІТАРНІСТЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ........................................... 8 ПРИРОДА ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ................................................ 10 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .................................................................... 14
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ПОНЯТТЯ «ЕЛІТА» І ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ Термін «еліта» (від фр elite - кращий, відбірний) починаючи з XVII ст. став вживатися для іменування «обраних людей», перш за все вищої знаті. В Англії, як свідчить Оксфордський словник 1823 р. так стали називати вищі соціальні групи суспільства. Однак, цей термін не застосовувався широко в суспільних науках до кінця XIX - початку XX ст. Теорія еліти (елітизм) - це сукупність соціально-політичних концепцій, які стверджують, що необхідна складова частини будь-якої соціальної структури є вищі, привілейовані верстви, правляча меншість, панівне над рештою населення. Політична еліта зазвичай трактується як складова меншість суспільства самостійна, вища, відносно привілейована група (або сукупність груп), яка в більшій чи меншій мірі володіє видатними психологічними, соціальними та політичноми аспектами і безпосередньо бере участь у прийнятті і здійсненні рішень, пов’язаних з використанням державної влади або впливом на неї. В античній філософії елітарний світогляд найбільш повно було сформульовано Платоном. Він рішуче виступав проти допущення демосу (народу) до управління держави, називав його «натовпом», ворожої мудрості. Платон поєднував чесноту, мужність і розум, як вищі гідності людей з приналежністю до аристократії, яка знає, як керувати державою. Згодом в тому самому напрямку рухалися погляди багатьох інших мислителів від Н. Макіавеллі до Ф. Ніцше і О. Шопенгауера. Однак, як цілісна система поглядів елітизм відбувся в першій половині XX в. в роботах В. Парето, Г.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern