Політичне лідерство та еліта.docx

Політичне лідерство та еліта.docx...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

ЗМІСТ ЗМІСТ ........................................................................................... 2 ПОНЯТТЯ «ЕЛІТА» І ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ ........................ 3 ЕЛІТАРНІСТЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ........................................... 8 ПРИРОДА ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ................................................ 10 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .................................................................... 14
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ПОНЯТТЯ «ЕЛІТА» І ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ Термін «еліта» (від фр elite - кращий, відбірний) починаючи з XVII ст. став вживатися для іменування «обраних людей», перш за все вищої знаті. В Англії, як свідчить Оксфордський словник 1823 р. так стали називати вищі соціальні групи суспільства. Однак, цей термін не застосовувався широко в суспільних науках до кінця XIX - початку XX ст. Теорія еліти (елітизм) - це сукупність соціально-політичних концепцій, які стверджують, що необхідна складова частини будь-якої соціальної структури є вищі, привілейовані верстви, правляча меншість, панівне над рештою населення. Політична еліта зазвичай трактується як складова меншість суспільства самостійна, вища, відносно привілейована група (або сукупність груп), яка в більшій чи меншій мірі володіє видатними психологічними, соціальними та політичноми аспектами і безпосередньо бере участь у прийнятті і здійсненні рішень, пов’язаних з використанням державної влади або впливом на неї. В античній філософії елітарний світогляд найбільш повно було сформульовано Платоном. Він рішуче виступав проти допущення демосу (народу) до управління держави, називав його «натовпом», ворожої мудрості. Платон поєднував чесноту, мужність і розум, як вищі гідності людей з приналежністю до аристократії, яка знає, як керувати державою. Згодом в тому самому напрямку рухалися погляди багатьох інших мислителів від Н. Макіавеллі до Ф. Ніцше і О. Шопенгауера. Однак, як цілісна система поглядів елітизм відбувся в першій половині XX в. в роботах В. Парето, Г.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '16
 • Roman Pavlov

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern