Кіріспе.pptx - 1 1 1

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

Кіріспе. 1С:Бухгалтерия ба дарламасы ғ бойынша бухгалтерлік есепті автоматтандыру п ні, ма саты ж не ә қ ә міндеттері
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

1С:Бухгалтерия ба дарламасы бойынша ғ бухгалтерлік есепті автоматтандыру п ні ә бухгалтерлік есепті ба дарламада ы негізгі ң ғ ғ а идалары мен дістемесін ме гертеді. қ ғ ә ң 1С: Бухгалтерия бухгалтерлік есепті автоматты т рде ж ргізу шін мбебап ж йе болып ү ү ү ә ү табылады. Б л программа т рлі есеп ж йелерін, ұ ү ү р т рлі дістемелік есепті ж ргізе алады. ә ү ә ү Сонымен бірге т рлі к сіпорындарда ү ә олданылады. қ
Image of page 2
П нні басты ма саты – білім алушылар а к сіби ә ң қ ғ ә білімге ойылатын жо ары талаптар а сай болатын қ ғ ғ ж не бас ару шешімдерін абылдап, талдай алатын ә қ қ ішкі ба ылауды тиімді ж йесін йымдастыра қ ң ү ұ алатын ж не «1С: Бухгалтерия» ба дарламасына ә ғ с йкес аржылы есепті растырып, сына алатын ә қ қ құ ұ бухгалтерлік есеп ж не аудит саласында ы жо ары ә ғ ғ білікті мамандарды даярлау.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

П нді о ытуды негізгі міндеттері: ә қ ң «1С-Бухгалтерия» ба дарламасы ж йесіні ж мысыны ғ ү ң ұ ң негізгі компонентке негізделіп жасал ан т рлерін йрету. ғ ү ү аржылы есепті ж ргізілу т ртібін білуі; Қ қ ң ү ә Ба дарлама бойынша операцияларды ме герту; ғ ң
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '11
 • 232

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern