M. Sorescu - Iona - Context Drama Iona este publicat n 1968...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Context: - Drama Iona este publicată în 1968, în revista Luceafărul - este subintitulată tragedie în patru acte - încadrată în trilogia Setea muntelui de sare – metaforă o omului în căutarea adevărului, a cunoaşterii şi a libertăţii, alături de Matca şi de Paracliserul Viziunea despre lume - pune în centru conflictul omului cu destinul – nu în sensul tragediei antice, ci în contextul societăţii moderne - societatea este un şir de limite, o constrângere continuă, „ un şir nesfârşit de burţi - adevărata libertate poate fi obţinută prin cunoaşterea de sine, ca formă de libertate interioară. Încadrarea în curent/ mişcare/ orientare literară - neomodernism – perioada postbelică - reinterpretarea miturilor consacrate - din parabola biblică a profetului Iona, Marin Sorescu păstrează doar cadrul – înghiţirea unui pescar de către un peşte - prezentarea tragediei umane prin ironie şi umor - solilocviul ca formă de conturare a discursului - Tema operei: singurătatea personajului, încercarea acestuia de a da un sens vieţii sale Elemente ale textului dramatic Titlul – simbolic - Eponim, prezintă numele personajului principal – în centrul operei, ca singur actant; reinterpretare a mitului prorocului Iona - Conflictul – interior, al omului cu destinul - Acţiunea – nu se distinge prin complexitate, simplă, accentul cade pe conflictul interior al personajului - Structura şi compoziţia operei : patru tablouri, simetrică - I – Iona se află în afara peştelui, încearcă să îşi înşele soarta nefavorabilă: este un pescar fără noroc la peşti, dar cu noroc la nori; metafora lumii ca un acvariu - II – Iona se află în interiorul chitului I, devine conştient de singurătatea sa, singura salvare este prin cuvânt („ - Să vedem dacă pot să şi tac/ - Nu. Mi-e frică ”), încearcă să spintece burta chitului, dar dă peste alta, semn că peştele fusese înghiţit de un altul. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

- III – apropierea morţii este insinuată lent; imaginea morilor de vânt duce cu gândul la o luptă donquijotescă, inutilă cu destinul; discursul personajului are nuanţe grave, ironice şi comice; scrisoarea adresată mamei – ultim gest de salvare; dorinţa de renaştere – schimbare a destinului; cei doi pescari care îşi duc tăcuţi crucea simbolizează omul care îşi acceptă destinul. - IV – Iona se află în exteriorul chitului; meditează asupra vieţii şi asupra morţii, a divinităţii; are revelaţia propriei identităţi – cunoaşterea de sine îi aduce adevărata libertate. Momentele subiectului : a) Expoziţiunea – Iona, un pescar ghinionist, stă nepăsător, ignorând pericolul b) Intriga – este înghiţit de chit c) Desfăşurarea acţiunii (tablourile II şi III) - relevă încercările de salvare ale personajului, captiv în burţile unor peşti care se înghit unul pe altul, simbolizând constrângerile existenţei d) Punctul culminant (Tabloul IV) – revelaţia orizonturilor concentrice care-l conţin e) Deznodământul
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Winter '18
 • samuel l jackson

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern