I. BARBU, Riga Crypto si lapona Enigel - MODERNISM...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MODERNISM, INTERBELIC RIGA CRYPTO ŞI LAPONA ENIGEL Ion BARBU (Schemă) I. CONTEXT Publicată iniţial în 1924 , integrată apoi în volumul Joc secund (1930), poezia Riga Crypto şi lapona Enigel face parte din a doua etapă de creaţie barbiană, baladic-orientală. Încadrare în tipologie: specie literară, curent literar *Specie literară: subintitulată Baladă , poezia se realizează în viziune modernă ca un amplu poem de cunoaştere şi poem alegoric , fiind o poveste de iubire din lumea vegetală. *Curent literar: este subsumabilă modernismului interbelic prin: intelectualizarea emoţiei, imaginar poetic inedit, ambiguitate. II. IMAGINI/ IDEI POETICE RELEVANTE PENTRU TEMA ŞI VIZIUNEA DESPRE LUME * Tema: iubirea ca modalitate de cunoaştere a lumii. * Viziunea despre lume: Barbu exprimă propriile idei despre lume şi viaţă într-un limbaj încifrat; universul său poetic cuprinde o lume de esenţe contemplate de spirit; conceptul modern de poezie pură necesită un cititor iniţiat. * Titlul baladei: Membrii cuplului sunt antagonici: numele Crypto înseamnă cel tăinuit, inimă ascunsă” , iar numele cu sonoritate nordică Enigel trimite la cuvântul „ înger ”. III. STRUCTURĂ COMPOZIŢIONALĂ (ELEMENTE DE COMPOZIŢIE ŞI DE LIMBAJ ALE TEXTULUI POETIC) * Compoziţie: două părţi (două nunţi: una împlinită, alta povestită); tehnica: povestire în ramă. Particularităţi stilistice (Imaginar poetic, figuri semantice/ tropi) *Prologul – primele patru strofe, dialogul menestrelului cu „ nuntaşul fruntaş ” constituie rama . * Partea a doua prezintă povestea de iubire neîmplinită dintre Enigel şi riga Crypto, în mai multe tablouri poetice. În expoziţiune , sunt prezentate în antiteză portretele şi locurile natale ale acestora, iar deosebirile dintre ei generează intriga . Dialogul se realizează în visul fetei, ca în Luceafărul ”. Riga rosteşte descântecul-chemare de trei ori, iar lapona îl respinge. Finalul este trist. Riga Crypto se transformă într-o ciupearcă otrăvitoare şi se nunteşte cu „ măselariţa-mireasă ”. Antiteza dintre fiinţa umană şi făpturile inferioare: „ Că sufletul nu e fântână/ Decât la om, fiară bătrână,/ Iar la făptura mai firavă/ Pahar e gândul, cu otravă ”. * Semnificaţii : Drumul spre sud al laponei este iniţiatic, iar popasul în ţinutul rigăi este o probă. Există trei etape ale iniţierii: cercul Venerei (iubirea/ fiinţa instinctuală - Crypto), cercul lui Mercur (cunoaşterea raţională - Enigel); Soare (cunoaşterea absolută). 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
* Figuri de stil : în portrete sunt utilizate epitetul şi antiteza. Dialogul dintre riga Crypto şi laponă este construit pe baza antitezelor: spirit/ materie, raţiune/ instinct, soare/ umbră, lumină/ întuneric, veghe/ somn.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern