Testament, T. ARGHEZI - Modernismul TESTAMENT I CONTEXT...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Modernismul TESTAMENT I. CONTEXT: - face parte din seria artelor poetice moderne ale literaturii române, din perioada interbelică, alături de Eu nu strivesc corola de minuni a lumii (L. BLAGA) şi Joc secund (I. BARBU). - deschide primul volum arghezian Cuvinte potrivite (1927) şi are rol de manifest (program) literar. *ARTĂ POETICĂ MODERNĂ : autorul îşi exprimă propriile convingeri despre arta literară, despre menirea literaturii, despre rolul artistului în societate - există o triplă problematică : transfigurarea socialului în estetic, estetica urâtului, raportul dintre inspiraţie şi tehnică poetică. II. TEMA: - creaţia literară în ipostaza de meşteşug , creaţie lăsată ca moştenire unui fiu spiritual. - unica moştenire = „cartea” = metonimie pentru opera literară. - Lirismul subiectiv : verbe la persoana I şi a II-a sg, ce alternează cu persoana a III-a - în poezie, eul liric apare în mai multe ipostaze: eu/ noi, eu/ tatăl – fiul, „de la străbunii mei până la tine” – „Robul” – „Domnul”. III. TITLUL: - are dublă accepţie – denotativă = act juridic, prin care o persoană îşi lasă, spre îndeplinire, dorinţele - conotativă = moştenire spirituală IV. STRUCTURA COMPOZIŢIONALĂ: - 6 strofe cu număr egal de versuri = particularitate a modernismului - metafora „ carte ” – are rol în organizarea discursului poetic şi semnifică – realizarea acumulărilor spirituale (inspiraţia) - poezia = trudă, „ treaptă ” ca legătură - „cartea” / creaţia poetică şi poetul / creatorul / „eu” se află în strânsă legătură – verbele la pers. I. sg. Au rolul de a defini metaforic actul de creaţie poetică: am ivit , am prefăcut , făcui , am luat , am pus , am făcut , grămădii , iscat-am = truda unui meşteşugar. 1) Incipitul = adresare directă a eului liric către un fiu spiritual, conţine ideea moştenirii spirituale – un nume adunat pe-o carte = simbol al identităţii obţinute prin cuvânt. Condiţia poetului –
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Winter '18
 • samuel l jackson

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern