STIINTELE
Ion PILLAT, Aci sosi pe vremuri

Ion PILLAT, Aci sosi pe vremuri - Tradiionalismul ACI SOSI...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Tradiţionalismul ACI SOSI PE VREMURI Ion PILLAT Context: Poezia „ Aci sosi pe vremuri ” este o poezie de factură tradiţionalistă, inclusă în volumul „ Pe Argeş în sus ”, apărut în 1923. 1. Încadrarea în curent literar sau orientare tematică : - Curent literar : tradiţionalismul – idilizarea trecutului, cadrul rural, tema timpului trecător, prozodia clasică. - Viziunea despre lume : este de influenţă tradiţionalistă, conform poetului. 2. Imagini/ idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume - Specie, temă şi motive literare : este o meditaţie nostalgică pe tema trecerii ireversibile a timpului, asociată cu repetabilitatea destinului uman. Tematica rurală (specifică tradiţionaliştilor) se armonizează cu tema iubirii şi cu tema timpului, particularizate prin motive specifice. 3. Elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic - Lirismul obiectiv – evocarea iubirii de odinioară - Lirism subiectiv – comunicarea directă a eului liric, la persoana I, sg. - Titlul : fixează cadrul spaţio-temporal al iubirii şi are sonoritate nostalgică - Compoziţie : 19 distihuri + un vers final , liber, cu rol de laitmotiv - două planuri : trecut – prezent - trei părţi organizate simetric. - Incipitul (primele două distihuri): fixează, prin intermediul metaforei, „casa amintirii”, spaţiul rememorării nostalgice a trecutului. Trecerea tmpului este sugerată de versul: „ Păienjeni zăbreliră şi poartă şi zăvor ”. Al treilea distih deschide planul trecutului, al evocării iubirii bunicilor: „ Aci sosi pe vremuri bunica-mi Calyopi ”. - Secvenţa elegiacă (două distihuri) dezvoltă tema timpului trecător: „ Te recunoşti în ele, dar nu şi-n faţa ta,/ Căci trupul tău te uită, dar tu nu-l poţi uita... - A treia parte surprinde simetric faţă de cea dintâi scenariul iubirii din prezent: „ Ca ieri sosi bunica... şi vii acuma tu:/ Pe urmele berlinei trăsura ta stătu ”. - Versul liber, final : „ De nuntă sau de moarte, în turnul vechi din sat ” – repetabilitate. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

- Figurile de stil : sunt folosite pentru a marca paralelismul dintre trecut şi prezent. Expresivitatea se realizează prin alternanţa timpurilor verbale. Sugestia poetică se concretizează mai ales la nivel lexical, prin câmpul semantic al naturii. - Elemente de prozodie : rima împerecheată, ritmul iambic şi măsură versurilor de 13 – 14 silabe. 4. Opinia : problematica trecutului şi cea a universului rural sunt privite într-o manieră originală. Concluzie : „ Aci sosi pe vremuri ” este o poezie tradiţionalistă prin compoziţia de factură clasică şi prin abordarea unei tematici specifice: universul rural, nostalgia trecutului, trecerea timpului, iubirea. COMENTARIU Context: Poezia „ Aci sosi pe vremuri ” este o poezie de factură tradiţionalistă, inclusă în volumul „ Pe Argeş în sus ”, apărut în 1923. Volumul este reprezentativ pentru tradiţionalismul poetului, deoarece poeziile incluse realizează imaginea spaţiului natal patriarhal (moşia Florica), casa părintească,
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Winter '18
 • samuel l jackson

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern