OTA
antrenor_ders_icerik.doc

antrenor_ders_icerik.doc - EK-2 T.C KAFKAS NVERSTES...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

EK-2 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TUR 101 TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi 1 2 0 - - - 2 2 2 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Ön şartlar Yok Dersin İçeriği 1. Dilin tanımı ve önemi, 2. Kültür-dil ilişkileri (kültürün tanımı, dil ve kültür ilişkisi; dilin ve edebî metinlerin kültürel boyutları), 3. Yazı dili ve özellikleri, 4. Yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, 5. İmlâ kuralları ve noktalama işaretleri, 6. Yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı, 7. Kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları, 8. Seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, 9. Kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, 10. Düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, 11. Çeşitli yazı türleri, 12. Makale, 13. Makale yazma çalışması, 14. Not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. Dersin Amacı Yazılı anlatım becerisi kazandırılması, yazılı anlatım türlerinin örneklerle birlikte tanınması ve okuma, seçme zevkinin geliştirilmesi Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Yazılı anlatım becerisi kazanma, yazılı anlatım türlerinin örneklerle birlikte tanıma ve okuma, seçme zevkini geliştirme Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli Savaş; Üniversiteler İçin Türkçe 1 Yazılı Anlatım, (Editör: Mehmet Doğan), Bilge Yayınları, Ankara, 2005. YAD 103 YABANCI DİL I İNGİLİZCE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi 1 3 0 - - - 3 3 2 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Ön şartlar Yok Dersin İçeriği Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizceyi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. Dersin Amacı Temel İngilizce alanıyla ilgili kural, metin ve sözcüklerin verilmesi. Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Temel İngilizce alanıyla ilgili kural, metin ve sözcükleri öğrenme. Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar - Abdulvahit Çakır, Nilgün Yorgancı, Gül Keskil, Fullsteam Ahead, Gündüz Eğitim ve 1 Yayıncılık, Ankara, 2005. - Jean Praninkskas, Rapid Review of English Grammar, Second Edition, United States of America, 1975. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

BSA 105 BEDEN EĞITIMI BILIMINE GIRIŞ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Teori Uyg. Lab.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern