mptkh_byblyvgrpy_mshvlb.doc - 1 =

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫‪1‬‬ ‫מפתח ביבליוגרפי‬ ‫♦ במפתח הספרים ובמפתח האישים מופיעות המונוגרפיות בקוד קיצור‪ .‬במפתח‬ ‫שלפניכם מופיעים הספרים בפרטיהם המלאים – השם המלא של המחבר ושל‬ ‫הספר‪ ,‬מקום הפרסום ושנת הפרסום‪ ,‬ולפעמים גם פרטים נוספים )לדוגמה‪:‬‬ ‫אביעוז‪ ,‬בניית בית המקדש = מיכאל אביעוז‪ ,‬המשא ומתן בין דוד ובין נתן בעניין‬ ‫בניית בית המקדש ]שמ"ב ז[ והשתקפותו בהיסטוריוגרפיה המקראית‪ ,‬חיבור לשם‬ ‫קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשס"ג(‪.‬‬ ‫♦‬ ‫מפתח זה ערוך בסדר א"ב של שמות המחברים‪ .‬כאשר כמה מחיבוריו של‬ ‫מחבר אחד מופיעים במפתח‪ ,‬הם יופיעו בסדר א"ב של השמות המקוצרים‬ ‫)לדוגמה‪ :‬זקוביץ‪ ,‬אביעה חידות;דוד; חיי שמשון; כי האדם יראה לעיניים; כפל‬ ‫מדרשי שם; "על שלושה ועל ארבעה"; פרשנות פנים מקראית; תפיסת הנס(‪.‬‬ ‫♦‬ ‫עם הוספת החומר שמופתח מתוך ספרים לועזיים‪ ,‬מצורף כאן גם מפתח‬ ‫לספרים הלועזיים‪ ,‬והוא ערוך באותה מתכונת של מפתח הספרים שבעברית‪.‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫מפתח הספרים שבעברית‬ ‫‪ .1‬אביעוז‪ ,‬בניית בית המקדש‬ ‫מיכאל אביעוז‪ ,‬המשא ומתן בין דוד ובין נתן בעניין‬ ‫בניית‬ ‫בית‬ ‫המקדש‬ ‫)שמ"ב‬ ‫בהיסטוריוגרפיה המקראית‪,‬‬ ‫ז(‬ ‫והשתקפותו‬ ‫חיבור לשם קבלת‬ ‫התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪,‬‬ ‫רמת גן תשס"ג‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .2‬אביעוז‪ ,‬סיפורי המצור‬ ‫צוינו רק הקטעים אשר אינם עוסקים בשמואל‬ ‫ב' פרק ז‪.‬‬ ‫מיכאל אביעוז‪ ,‬בעיות מבנה ועריכה בסיפורי המצור‬ ‫על ירושלים בספר ירמיה ומשמעותם התיאולוגית‬ ‫וההיסטורית‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫‪ .3‬אבנרי‪ ,‬החוט המשולש‬ ‫אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשנ"ו‪.‬‬ ‫אורית אבנרי‪ ,‬החוט המשולש‪ :‬קשרי גומלין בין מגילת‬ ‫רות‪ ,‬מגילת אסתר וספר שמואל‪ ,‬חיבור לשם קבלת‬ ‫התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪,‬‬ ‫‪ .4‬אברהם‪ ,‬אנשי שוליים‬ ‫רמת גן תשע''א‪.‬‬ ‫נחום אברהם‪ ,‬אנשי שוליים בחברה הישראלית‬ ‫בתקופת המקרא‪ ,‬חיבור לשם קבלת התואר דוקטור‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .5‬אגמון‪ ,‬הכרם במקרא‬ ‫לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‪ ,‬חיפה תש"ס‪.‬‬ ‫אסתר אגמון‪ ,‬הכרם במקרא כמציאות וכמטאפורה‪,‬‬ ‫עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת בר‬ ‫‪ .6‬אדנבורג‪ ,‬פילגש בגבעה‬ ‫אילן‪ ,‬רמת גן תשס''ז‬ ‫סינתיה אדנבורג‪ ,‬פרשת "פילגש בגבעה" )שופ' יט –‬ ‫כא( – תהליך חיבורה‪ ,‬מקורותיה והקשרה ההיסטורי‪,‬‬ ‫חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪,‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב ‪.2003‬‬ ‫‪‬‬ ‫צוינו רק הקטעים אשר אינם עוסקים‬ ‫‪ .7‬אדר‪ ,‬הסיפור המקראי‬ ‫‪ .8‬אדר‪ ,‬ספר בראשית‬ ‫בשופטים יט – כא‪.‬‬ ‫צבי אדר‪ ,‬הסיפור המקראי‪ ,‬ירושלים תשי"ז‪.‬‬ ‫צבי אדר‪ ,‬ספר בראשית מבוא לעולם המקראי‪ ,‬תל‬ ‫‪ .9‬אדר‪ ,‬תפישת האדם‬ ‫‪ .10‬אהרוני‪ ,‬תקופת המקרא‬ ‫אביב ‪.1967‬‬ ‫צבי אדר‪ ,‬תפישת האדם בתנ''ך‪ ,‬תל אביב ‪.1979‬‬ ‫יוחנן אהרוני‪ ,‬ארץ ישראל בתקופת המקרא‪ ,‬ירושלים‬ ‫‪.11‬‬ ‫אופיר‪ ,‬אקדמות לעיונים‬ ‫תשמ"ז ‪ ,2‬תשכ"ג‪.‬‬ ‫משה אופיר‪ ,‬אקדמות לעיונים ביחסם של חז''ל‬ ‫‪.12‬‬ ‫אופנהיימר‪ ,‬הנבואה‬ ‫לחטאיהם המיניים של גיבורי המקרא‪ ,‬עבודת גמר‬ ‫לקראת התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן‬ ‫תשס''ח‪.‬‬ ‫בנימין אופנהיימר‪ ,‬הנבואה הקדומה בישראל‪,‬‬ ‫הקדומה‬ ‫‪ .13‬אופנהיימר‪ ,‬הנבואה‬ ‫ירושלים תשמ"ד ‪ , 2‬תשל"ג‪.‬‬ ‫בנימין אופנהיימר‪ ,‬הנבואה הקלאסית‪ ,‬ירושלים‬ ‫הקלאסית‬ ‫‪ .14‬אור‪ ,‬משה ותקופתו‬ ‫תשס"א‪.‬‬ ‫דניאל אור‪ ,‬משה ותקופתו בספרות המקרא‪ ,‬חיבור‬ ‫לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪,‬‬ ‫האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים תשל"ז )ב' כרכים‪,‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫אורגיל‪ ,‬דרכים של‬ ‫תעמולה‬ ‫כרך שני‪ :‬הערות(‪.‬‬ ‫ורד אורגיל‪ ,‬דרכים של תעמולה בספר דברי הימים‪,‬‬ ‫עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת‬ ‫בן‪-‬גוריון בנגב‪ ,‬באר שבע תשס''ח‪.‬‬ ‫נורית אור‪-‬ירח‪ ,‬אוזורפטורים בממלכות יהודה‬ ‫‪.16‬‬ ‫אור‪-‬ירח‪ ,‬אוזורפטורים‬ ‫‪.17‬‬ ‫לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשע''א‪.‬‬ ‫איזק‪-‬הופמן‪ ,‬קריאת שם ט ל איזק‪-‬הופמן‪ ,‬קריא ת שם במקרא ‪":‬לכל איש יש‬ ‫וישראל‪ ,‬חיבור לשם קבלת התואר דוקטור‬ ‫במקרא‬ ‫ש ם שנת ן ל ו אלהי ם ונתנ ו ל ו אבי ו ואמו'' )זלדה(‪,‬‬ ‫עבוד ת גמ ר לקראת התואר מוסמך‪ ,‬האוניברסיטה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫העברית‪ ,‬ירושלים תשס''ח‪.‬‬ ‫איילי‪ ,‬הבקשות ליראת נגה איילי‪ ,‬הבקשות ליראת שמים בספרות המקרא‬ ‫שמים‬ ‫‪.19‬‬ ‫ובכתובות הבבליות‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר‬ ‫אילת‪ ,‬שמואל וכינון‬ ‫המלוכה‬ ‫‪ .20‬איקדה‪ ,‬ממלכת חמת‬ ‫מוסמך‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים תשס''ה‪.‬‬ ‫משה אילת‪ ,‬שמואל וכינון המלוכה בישראל‪ ,‬ירושלים‬ ‫תשנ"ח‪.‬‬ ‫יוטקה איקדה‪ ,‬ממלכת חמת ויחסיה המדיניים עם‬ ‫ארם וישראל‪ ,‬חיבור לשם קבלת התואר דוקטור‬ ‫‪.21‬‬ ‫אלגביש‪,‬‬ ‫לפילוסופיה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים תשל"ז‪.‬‬ ‫השירות דוד אלגביש‪ ,‬השרות הדיפלומטי במקרא ובתעודות‬ ‫הדיפלומטי‬ ‫‪ .22‬אלטר‪ ,‬הסיפור במקרא‬ ‫מן המזרח הקדום‪ ,‬ירושלים תשנ''ח‪.‬‬ ‫אורי אלטר‪ ,‬אמנות הסיפור במקרא‪ ,‬תרגום‪ :‬ש'‬ ‫‪.23‬‬ ‫אליצור‪ ,‬הרואה והרועה‬ ‫צינגל ומ' מלצר‪ ,‬תל אביב תשמ"ח‪.‬‬ ‫יהודה אליצור‪ ,‬הרואה והרועה – רשימות על ספר‬ ‫‪.24‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫אליצור‪ ,‬ישראל והמקרא‬ ‫אליצור‪ ,‬על מגמות‬ ‫שמואל‪ ,‬אלון שבות תשס"ח‪.‬‬ ‫יהודה אליצור‪ ,‬ישראל והמקרא‪ ,‬רמת גן תש"ס‪.‬‬ ‫ברכה אליצור‪ ,‬על מגמות בדרשות אמוראי ארץ‬ ‫בדרשות‬ ‫ישראל העוסקות באישי המקרא – אידיאולוגיה‪,‬‬ ‫לאומיות‪ ,‬חברה ופולמוס‪ ,‬חיבור לשם קבלת התואר‬ ‫דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן‬ ‫תשס"ו‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫בשל אופייה של העבודה‪ ,‬מופתחו גם קטעים‬ ‫‪.26‬‬ ‫אמינוף‪ ,‬מקרא ומדרש‬ ‫קצרים מעמוד‪.‬‬ ‫עירית אמינוף‪ ,‬אחד מקרא ושנים מדרש‪ ,‬קרית‬ ‫‪.27‬‬ ‫אמינוף‪ ,‬שמשון‬ ‫ביאליק ‪.1993‬‬ ‫עירית אמינוף‪ ,‬שמשון הלך אחר עיניו – שמשון בראי‬ ‫‪.28‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫אמית‪ ,‬גלוי ונסתר‬ ‫אמית‪ ,‬היסטוריה‬ ‫התלמוד והמדרש‪ ,‬ירושלים תש''ע‪.‬‬ ‫יאירה אמית‪ ,‬גלוי ונסתר במקרא‪ ,‬תל אביב ‪.2003‬‬ ‫יאירה אמית‪ ,‬היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא‪ ,‬תל‬ ‫ואידיאולוגיה‬ ‫‪ .30‬אמית‪ ,‬לקרוא סיפור‬ ‫אביב תשנ"ח‪.‬‬ ‫יאירה אמית‪ ,‬לקרוא סיפור מקראי‪ ,‬תל אביב תש"ס‪.‬‬ ‫מקראי‬ ‫‪ .31‬אמית‪ ,‬ספר שופטים‬ ‫יאירה אמית‪ ,‬ספר שופטים – אמנות העריכה )ספריית‬ ‫‪.32‬‬ ‫אפעל‪ ,‬הנוודים בארץ‬ ‫ישראל‬ ‫האנציקלופדיה המקראית ו'(‪ ,‬ירושלים תשנ"ב‪.‬‬ ‫ישראל אפעל‪ ,‬הנוודים בספר ארץ ישראל בתקופת‬ ‫האימפריות האשורית‪ ,‬הבבלית והפרסית‪ ,‬חיבור לשם‬ ‫קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬האוניברסיטה‬ ‫העברית‪ ,‬ירושלים תשל"א‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫ארבלי‪-‬רווה‪ ,‬בת המלך‬ ‫‪.34‬‬ ‫ארזי‪-‬חטאב‪ ,‬ככתבה‪,‬‬ ‫שושנה ארבלי‪-‬רווה‪ ,‬בת המלך והנישואין הפוליטיים‬ ‫בתקופה הקדומה )דגש על מארי וישראל(‪ ,‬תל אביב‬ ‫תשס"א‪.‬‬ ‫הילה ארזי‪-‬חטאב‪ ,‬ככתבה‪ ,‬כלשונו‪ :‬לגלגולה של‬ ‫מגמה מקראית בחיבורים משכתבי מקרא‪ ,‬עבודה‬ ‫כלשונו‬ ‫סמינריונית בעלת אופי מחקרי בתואר מוסמך‪,‬‬ ‫האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים ‪.2005‬‬ ‫ניסן אררט‪ ,‬אמת וחסד במקרא‪ ,‬ירושלים תשנ"ג‪.‬‬ ‫ניסן אררט‪ ,‬הדרמה במקרא‪ ,‬ירושלים תשנ"ז‪.‬‬ ‫יהודה אשכנזי‪ ,‬זה ספר תולדות אדם‪ ,‬אפרת תשמ"ב‪.‬‬ ‫אהובה אשמן‪ ,‬היסטורוגרפיה ואידיאולוגיה בסיפורי‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫אררט‪ ,‬אמת וחסד‬ ‫אררט‪ ,‬הדרמה במקרא‬ ‫אשכנזי‪ ,‬תולדות אדם‬ ‫אשמן‪ ,‬אליהו ‪ -‬אחאב‬ ‫‪.39‬‬ ‫אשמן‪ ,‬תפיסת ה"אחר"‬ ‫‪.40‬‬ ‫אשמן‪,‬תולדות חוה‬ ‫תל אביב תשס"ב‪.‬‬ ‫אהובה אשמן‪ ,‬תולדות חוה – בנות‪ ,‬אמהות ונשים‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫בובר‪ ,‬דרכו של מקרא‬ ‫בובר‪ ,‬תורת הנביאים‬ ‫בויארין‪ ,‬מדרש תנאים‬ ‫נוכריות במקרא‪ ,‬תל אביב ‪.2008‬‬ ‫מרדכי בובר‪ ,‬דרכו של מקרא‪ ,‬ירושלים תשכ"ד‪.‬‬ ‫מרדכי בובר‪ ,‬תורת הנביאים‪ ,‬תל אביב תש"י ‪ ,2‬תש"ב‪.‬‬ ‫דניאל בויארין‪ ,‬מדרש תנאים – אינטרטקסטואליות‬ ‫אליהו – אחאב‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב תשנ"ז‪.‬‬ ‫אהובה אשמן‪ ,‬תפיסת ה"אחר" בהיסטוריוגרפיה‬ ‫המקראית‬ ‫–‬ ‫אויבים‪,‬‬ ‫זרים‬ ‫ונשים‬ ‫נוכריות‬ ‫בהיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית‪ ,‬חיבור לשם קבלת‬ ‫התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪,‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫בורנשטיין‪,‬‬ ‫וקריאת מכילתא‪ ,‬ירושלים תשע''א‪.‬‬ ‫ממלכת אריה בורנשטיין‪ ,‬ממלכת ישראל בימי בית עמרי‪,‬‬ ‫ישראל‬ ‫‪.45‬‬ ‫בורק‪ ,‬שלמה והאשה‬ ‫המפתה‬ ‫חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪,‬‬ ‫אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשס''ד‪.‬‬ ‫ישי בורק‪ ,‬שלמה והאשה המפתה – הקשר בין שלמה‬ ‫המל ך למוטי ב "האש ה המפתה" במקרא‪ ,‬והשפעתו‬ ‫על "חיבורי שלמה" מתקופת הבית השני‪ ,‬עבודת גמר‬ ‫לקראת התואר מוסמך‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪,‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫בזק‪ ,‬מקבילות נפגשות‬ ‫ירושלים ‪.2008‬‬ ‫אמנון בזק‪ ,‬מקבילות נפגשות – מקבילות ספרותיות‬ ‫‪.47‬‬ ‫ביו‪ ,‬תפקידה של‬ ‫בספר שמואל‪ ,‬אלון שבות תשס"ו‪.‬‬ ‫סוניה ביו‪ ,‬תפקידה של ההיסטוריה הקדומה )בר'‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫‪ .48‬ביטון‪ ,‬ברית אבות‬ ‫א‪-‬יא(‪ ,‬עבודת גמר‪ ,‬ירושלים ‪.2008‬‬ ‫שמעון ביטון‪ ,‬ברית אבות והשבועה לאבות וגלגוליהן‬ ‫במקרא‪,‬‬ ‫עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשס''א‪.‬‬ ‫עמירה ביידר‪ ,‬טיבה וזמנה של הנבואה‬ ‫‪.49‬‬ ‫ביידר‪ ,‬טיבה וזמנה‬ ‫‪.50‬‬ ‫ביידר‪ ,‬סיפורי עימות‬ ‫‪.51‬‬ ‫בכר‪ ,‬הופעת המלך‬ ‫‪.52‬‬ ‫בלכר‪ ,‬עימות בין דורי‬ ‫‪.53‬‬ ‫בן איון‪ ,‬נשות דוד‬ ‫‪.54‬‬ ‫בן‪-‬ברק‪ ,‬ירושת בנות‬ ‫שכטר ללימודי היהדות‪ ,‬ירושלים תשס"ב‪.‬‬ ‫צפרירה בן‪-‬ברק‪ ,‬ירושת בנות בישראל ובמזרח‬ ‫‪.55‬‬ ‫בן‪-‬ברק‪ ,‬משפט המלך‬ ‫הקדום‪ ,‬יושלים תשס"ד‪.‬‬ ‫צפרירה בן‪-‬ברק‪" ,‬משפט המלך" ו"משפט המלוכה"‬ ‫‪.56‬‬ ‫בן‪-‬נון‪ ,‬פרקי האבות‬ ‫‪.57‬‬ ‫בספר בראשית‪,‬אלון שבות תשס"ג‪.‬‬ ‫בר מימון‪ ,‬ניתוח תהליכי מאיר בר מימון‪ ,‬הנה ה' מטלטלך טלטלה גבר‬ ‫ה''קדומה''‬ ‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫סיפורי‬ ‫אליהו‪-‬אלישע‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר‬ ‫מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב‬ ‫תשס''א‪.‬‬ ‫עמירה ביידר‪ ,‬סיפורי עימות בין כהנים לנביאים – עיון‬ ‫ספרותי ואידיאולוגי‪ ,‬חיבור לשם קבלת התואר‬ ‫דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב‬ ‫תשס''ח‪.‬‬ ‫שלמה בכר‪ ,‬הופעת המלך לפני העם בממלכות‬ ‫ישראל ויהודה ואופיה התקשורתי‪ ,‬חיבור לשם קבלת‬ ‫התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪,‬‬ ‫ירושלים תשנ"ט‪.‬‬ ‫עדי בלכר‪ ,‬עימות בין דורי בספור המקראי‪ :‬תופעה‬ ‫סוציולוגית בהיבטים ספרותיים ותמאטיים‪ ,‬חיבור לשם‬ ‫קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת בר‬ ‫אילן‪ ,‬רמת גן תשע"ד‪.‬‬ ‫חיה שרגא בן איון‪ ,‬נשות דוד – ניתוח ספרותי‪ ,‬חיבור‬ ‫לשם קבלת התואר דוקטור לספרות עברית‪ ,‬מכון‬ ‫– קווי יסוד בכינון מוסד המלוכה בישראל לאור‬ ‫המלוכה הכנענית‪ ,‬חיבור לשם קבלת התואר דוקטור‬ ‫לפילוסופיה‪,‬‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫העברית‪,‬‬ ‫ירושלים‬ ‫תשל"ב‪.‬‬ ‫הגברות‬ ‫יואל בן‪-‬נון‪ ,‬פרקי האבות – עיונים בפרשיות האבות‬ ‫– ניתוח תהליכי הגברות ואי גברות בדמויות‬ ‫השופטים הגדולים‪,‬‬ ‫עבודת גמר לקראת‬ ‫התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל‬ ‫אביב תש''ע‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫בר‪-‬אפרת‪ ,‬העיצוב‬ ‫האמנותי‬ ‫‪ .59‬ברגמן‪ ,‬איש האלוהים‬ ‫מיהודה‬ ‫שמעון בר‪-‬אפרת‪ ,‬העיצוב האמנותי של הסיפור‬ ‫במקרא‪ ,‬תל אביב תשמ"ד‪.‬‬ ‫ורדה ברגמן‪ ,‬איש האלוהים מיהודה והנביא מבית‪-‬אל‬ ‫)מל''א י''ג ‪ – (32-11‬סיפור בתוך סיפור‪ ,‬עבודת גמר‬ ‫לקראת התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל‬ ‫‪.60‬‬ ‫ברויאר‪ ,‬פרקי בראשית‬ ‫אביב תשס''ג‪.‬‬ ‫מרדכי ברויאר‪ ,‬פרקי בראשית‪ ,‬ב' כרכים‪ ,‬אלון שבות‬ ‫‪.61‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫ברויאר‪ ,‬פרקי מקראות‬ ‫ברוך‪ ,‬החלום הנבואי‬ ‫תשנ"ט‪.‬‬ ‫מרדכי ברויאר‪ ,‬פרקי מקראות‪ ,‬אלון שבות תשס''ט‬ ‫אלי ברוך‪ ,‬תופעת החלום הנבואי ושלילתה על ידי‬ ‫‪.63‬‬ ‫ברוכי‪ ,‬שחזור הכרוניקה‬ ‫‪.64‬‬ ‫ברוש‪ ,‬דמויות מלכים‬ ‫‪.65‬‬ ‫ברוש‪ ,‬הנאום המשפטי‬ ‫‪.66‬‬ ‫ברזל‪ ,‬דרכים בפרשנות‬ ‫המחשבה הדויטרונומיסטית‪ ,‬עבודת גמר לקראת‬ ‫התואר מוסמך‪ ,‬אונברסיטת חיפה‪ ,‬חיפה ‪.1987‬‬ ‫יוסי ברוכי‪ ,‬שחזור הכרוניקה המשוקעת בספר מלכים‬ ‫לאור כרוניקות מסופוטמיות‪ ,‬עבודת גמר לקראת‬ ‫התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשס"ז‪.‬‬ ‫בת שבע ברוש‪ ,‬דמויות מלכים מורכבות בספר מלכים‪,‬‬ ‫חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪,‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב תשס"ו‪.‬‬ ‫בת‪-‬שבע ברוש‪ ,‬הנאום המשפטי כתת‪-‬סוג בסיפור‬ ‫המקראי‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬תל‪-‬אביב תשנ"ב‪.‬‬ ‫הלל ברזל‪ ,‬דרכים בפרשנות החדשה‪ ,‬רמת גן תש"ן‪.‬‬ ‫החדשה‬ ‫‪ .67‬ברטל‪ ,‬מלכות שאול‬ ‫אריה ברטל‪ ,‬מלכות שאול‪ ,‬תל אביב תשמ"ב‪.‬‬ ‫ברטפלד‪ ,‬ההבטחות‬ ‫חנה ברטפלד‪ ,‬ההבטחות לאבות‪ ,‬עבודת גמר‬ ‫‪.68‬‬ ‫לאבות‬ ‫‪.69‬‬ ‫ברטפלד‪ ,‬הסיפורים על‬ ‫כיבוש יריחו‬ ‫לקראת התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל‬ ‫אביב תשמ"ד‪.‬‬ ‫חנה ברטפלד‪ ,‬הסיפורים על כיבוש יריחו‪ :‬יהושע ב‪ ,‬ה‬ ‫‪ ,15 – 13‬ו – עיון ביקורתי טקסטואלי וספרותי‪ ,‬חיבור‬ ‫לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת‬ ‫‪.70‬‬ ‫ברין‪ ,‬הבכור בישראל‬ ‫תל אביב‪ ,‬תל אביב תשס"ה‪.‬‬ ‫גרשון ברין‪ ,‬הבכור בישראל בתקופת המקרא‪ ,‬תל‬ ‫‪.71‬‬ ‫ברין‪ ,‬סוגיות במקרא‬ ‫אביב תשל"ט‪.‬‬ ‫גרשון ברין‪ ,‬סוגיות במקרא ובמגילות‪ ,‬תל אביב‬ ‫ובמגילות‬ ‫‪ .72‬ברנדוין‪ ,‬מגן בעדן‬ ‫תשנ"ד‪ .‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪.‬‬ ‫חיים ברנדוין‪ ,‬מגן בעדן ועד עיר ומלואה ‪:‬מחקרים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫ברנדס‪ ,‬שבע אימהות‬ ‫במקרא ובספרות עברית‪ ,‬ירושלים ‪2009‬‬ ‫יוכי ברנדס‪ ,‬שבע אימהות – הנשים הגדולות‬ ‫‪.74‬‬ ‫‪.75‬‬ ‫ברנר‪ ,‬אהבת רות‬ ‫ברק‪ ,‬עונש הגירוש‬ ‫של התנ''ך‪ ,‬אור יהודה תש''ע‪.‬‬ ‫עתליה ברנר‪ ,‬אהבת רות‪ ,‬תל אביב תשמ"ח‪.‬‬ ‫בלהה ברק‪ ,‬עונש הגירוש במקרא ובפרשנותו‬ ‫‪.76‬‬ ‫גאל‪-‬דור‪ ,‬זרע אברהם‬ ‫נושא הגירוש כשיקום" )עמ' ‪(5‬‬ ‫נורית גאל‪-‬דור‪ ,‬זרע אברהם אהבי‪ ,‬חלק א‪,‬‬ ‫‪.77‬‬ ‫הוא‬ ‫גאל‪-‬דור‪ ,‬כי רעה ה‬ ‫חברון תשס''ט‪.‬‬ ‫הוא‪ :‬דמותה של רחל כפי‬ ‫נורית גאל‪-‬דור‪ ,‬כי רעה ה‬ ‫‪.78‬‬ ‫גאל‪-‬דור‪ ,‬פחד יצחק‬ ‫שהיא משתקפת ממפגשה עם יעקב ‪ ,‬חברון תשס''ט‪.‬‬ ‫נורית גאל‪-‬דור‪ ,‬פחד יצחק‪ ,‬חלק א‪ ,‬חברון‬ ‫‪.79‬‬ ‫גוטמן‪ ,‬בינו לבינה‬ ‫תשס''ח‪.‬‬ ‫נאוה גוטמן‪ ,‬בינו לבינה בסיפור המקראי והשוואה‬ ‫‪.80‬‬ ‫גויטיין‪ ,‬דמויות בתנ"ך‬ ‫רמת גן תשס"ז‪.‬‬ ‫אליהו מנחם גיטיין‪ ,‬דמויות בתנ"ך‪ ,‬ב' כרכים‪,‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫גוירצמן‪ ,‬העברת‬ ‫ירושלים תש"ס‪.‬‬ ‫חנה גוירצמן‪ ,‬שיטות ודרכים בהעברת קרקעות‬ ‫כריסוציאליזציה של העבריין‪ ,‬עבודת גמר לקראת‬ ‫התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשנ"ז‪.‬‬ ‫"יש להדגיש שהעבודה הזאת אינה עוסקת במקרא‪,‬‬ ‫גם לא בפרשנות המקרא‪ ,‬כדיסציפלינה אקדמית‪...‬‬ ‫היא עושה שימוש בחומר המקראי כדי להאיר את‬ ‫לספרות חיצונית של בית שני‪ ,‬חיבור לשם קבלת‬ ‫התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪,‬‬ ‫קרקעות‬ ‫במקרא ובמסופוטמיה והשלכותיהן החברתיות‪,‬‬ ‫עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת בר‬ ‫‪.82‬‬ ‫גולדבלט‪ ,‬התנחלות‬ ‫שבט דן‬ ‫‪.83‬‬ ‫גולדשטיין‪ ,‬ולא יאמרו‬ ‫בניכם‬ ‫אילן‪ ,‬רמת גן תשמ"ג‪.‬‬ ‫דגנית גולדבלט‪ ,‬תהליך ההתנחלות של שבט דן על‪-‬פי‬ ‫הטקסט המקראי‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר‬ ‫מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשס"ב‪.‬‬ ‫רוני גולדשטין‪ ,‬ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אין לכם‬ ‫חלק בה‪ ,‬יהושע כב ‪ ,34 – 9‬עבודת גמר לקראת‬ ‫התואר מוסמך‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‬ ‫‪.84‬‬ ‫גולדשטיין‪ ,‬חיי נביא‬ ‫תש''ס‪.‬‬ ‫רוני גולדשטיין‪ ,‬חיי נביא – המסורות על ירמיהו‪ ,‬חיבור‬ ‫לשם‬ ‫קבלת‬ ‫התואר‬ ‫דוקטור‬ ‫האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים ‪.2006‬‬ ‫לפילוסופיה‪,‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.85‬‬ ‫גולומב‪ ,‬ירושת התפקיד‬ ‫‪.86‬‬ ‫גולן‪ ,‬פרשנות פנים‬ ‫רות גולומב‪ ,‬ירושת התפקיד בסיפורי אליהו אלישע‪,‬‬ ‫עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪ ,‬האוניברסיטה‬ ‫העברית‪ ,‬ירושלים תשל"ג‪.‬‬ ‫)העבודה מאוד תמציתית‪ ,‬חסר עמ' ‪(30‬‬ ‫נעמה גולן‪ ,‬פרשנות פנים מקראית וחוץ מקראית‬ ‫מקראית‬ ‫‪.87‬‬ ‫לסיפורי הגר‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים תשס''ט‬ ‫תמר גולנדר‪ ,‬ייצוג האישה בשיר השירים כאנטיתזה‬ ‫גולנדר‪ ,‬ייצוג האישה‬ ‫בשיר השירים‬ ‫‪.88‬‬ ‫לייצוגה במקרא‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫גולני‪ ,‬מפקד האוכלוסין‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב תשס''ז‪.‬‬ ‫שירה גולני‪ ,‬מפק ד האוכלוסי ן והמגפה‪ :‬שמ"ב כ"ד‬ ‫לאור מקורות מן המקרא ומן המזרח הקדום ‪ ,‬עבודת‬ ‫גמר לקראת התואר מוסמך‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪,‬‬ ‫‪.89‬‬ ‫גילינסקי‪,‬‬ ‫המוטיב‬ ‫ירושלים תשס''ח‪.‬‬ ‫של חנה גילינסקי‪ ,‬המוטיב של האשה – האחות‪,‬‬ ‫האשה – האחות‬ ‫כתחנה במסע‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר‬ ‫מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב‬ ‪.90‬‬ ‫גלאובר‪ ,‬הרפורמה של‬ ‫חזקיהו‬ ‫‪.91‬‬ ‫תשנ''ח‪.‬‬ ‫רחלי גלאובר‪ ,‬הרפורמה של חזקיהו – הייתה או לא‬ ‫הייתה?‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב ‪2008‬‬ ‫גלנדר‪ ,‬משני עמים לעם שמאי גלנדר‪ ,‬משני עמים לעם אחד‪ ,‬ירושלים‬ ‫אחד‬ ‫‪ .92‬גלנדר‪ ,‬סיפורת מקראית‬ ‫תשס''ח‪.‬‬ ‫שמאי גלנדר‪ ,‬אמנות ורעיון בסיפורת המקראית‪ ,‬תל‬ ‫‪.93‬‬ ‫גלנדר‪ ,‬ספר בראשית‬ ‫אביב עבודת גמר לקראת התואר מוסמך ‪.1997‬‬ ‫שמאי גלנדר‪ ,‬ספר בראשית‪ ,‬א‪-‬ב‪ ,‬רעננה‬ ‫‪.94‬‬ ‫גלנדר‪ ,‬שמואל ב‪ ,‬א – ח‬ ‫תש''ע‪.‬‬ ‫שמאי גלנדר‪ ,‬היחסים בין אמצעי עיצוב ובין הנושא‬ ‫‪.95‬‬ ‫‪.96‬‬ ‫‪.97‬‬ ‫גלעד‪ ,‬הגיוני מקרא‬ ‫גלעד‪ ,‬עיוני מקרא‬ ‫גלפז‪-‬פלר‪ ,‬ויולד‬ ‫הרעיוני‪ :‬האידיאולוגיה התיאולוגית מלכותית‪ ,‬אשר‬ ‫בשמואל ב פרקים א – ח‪ ,‬חיבור לשם קבלת התואר‬ ‫דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב‬ ‫תשמ"ג‪.‬‬ ‫חיים גלעד‪ ,‬הגיוני מקרא‪ ,‬תל אביב תשמ"ה‪.‬‬ ‫חיים גלעד‪ ,‬עיוני מקרא‪ ,‬ירושלים תשל"ח‪.‬‬ ‫פנינה גלפז‪-‬פלר‪ ,‬ויולד – יחסי הורים וילדים בסיפור‬ ‫ובחוק המקראי‪ ,‬ירושלים תשס"ו‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.98‬‬ ‫גלפז‪-‬פלר‪ ,‬יונה‬ ‫פנינה גלפז‪-‬פלר‪ ,‬יונה – מסע אל החופש‪,‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫גלפז‪-‬פלר‪ ,‬יציאת מצרים‬ ‫ירושלים תשס''ט‪.‬‬ ‫פנינה גלפז‪-‬פלר‪ ,‬יציאת מצרים – מציאות או דמיון‪,‬‬ ‫‪ .100‬גלפז‪-‬פלר‪ ,‬נעמי‬ ‫תל‪-‬אביב תשס''ג‪.‬‬ ‫פנינה גלפז‪-‬פלר‪ ,‬נעמי – אמה של אומה‪ ,‬ירושלים‬ ‫‪ .101‬גלפז‪-‬פלר‪ ,‬קולם של‬ ‫תש''ע‪.‬‬ ‫פנינה גלפז‪-‬פלר‪ ,‬קולם של בגדים – מלבושים‬ ‫בגדים‬ ‫במקרא‪ :‬האם הבגד עושה את האדם?‪ ,‬ירושלים‬ ‫‪ .102‬גלפז‪-‬פלר‪ ,‬שמשון‬ ‫תשס"ח‪.‬‬ ‫פנינה גלפז‪-‬פלר‪ ,‬נשים עליך שמשון – קורות שמשון‬ ‫‪ .103‬גרוסמן‪ ,‬כפל משמעות‬ ‫)שופטים יג – טז(‪ ,‬תל‪-‬אביב ‪.2003‬‬ ‫יונתן גרוסמן‪ ,‬כפל משמעות בסיפור המקראי ותרומתו‬ ‫לעיצוב הסיפור‪ ,‬חיבור לשם קבלת התואר דוקטור‬ ‫‪ .104‬גרינברג‪ ,‬מקרא ויהדות‬ ‫לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשס"ו‪.‬‬ ‫משה גרינברג‪ ,‬על המקרא ועל היהדות‪ ,‬תל אביב‬ ‫‪ .105‬גרינברג‪,‬מבנה ומשמעות‬ ‫תשמ"ה‪.‬‬ ‫אלי גרינברג‪ ,‬מבנה ומשמעות בברכות משה לשבטים‬ ‫)דברים לג(‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫‪ .106‬גרינץ‪ ,‬מוצאי דורות‬ ‫אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן תשס''ט‪.‬‬ ‫יהושע מאיר גרינץ‪ ,‬מוצאי דורות‪ ,‬תל אביב‬ ‫‪ .107‬גרינץ‪ ,‬ספר בראשית‬ ‫תשכ''ט‪.‬‬ ‫יהושע מ' גרינץ‪ ,‬ייחודו וקדמותו של ספר בראשית‪,‬‬ ‫‪ .108‬גרסיאל ‪ ,‬מלכות דוד‬ ‫‪ .109‬גרסיאל ‪ ,‬ספר‬ ‫ירושלים תשמ"ג‪.‬‬ ‫משה גרסיאל‪ ,‬מלכות דוד‪ ,‬תל‪-‬אביב תשל"ה‪.‬‬ ‫משה גרסיאל‪ ,‬ספר שמואל‪-‬א'‪ ,‬רמת‪-‬גן תשמ"ג‪.‬‬ ‫שמואל‪-‬א'‬ ‫‪ .110‬גרסיאל‪ ,‬מקרא‪ ,‬מדרש‬ ‫בת שבע גרסיאל‪ ,‬מקרא‪ ,‬מדרש וקוראן – עיון‬ ‫וקוראן‬ ‫אינטרטקסטואלי בחומרי סיפור משותפים‪ ,‬תל אביב‬ ‫תשס"ז‪.‬‬ ‫‪ .111‬גרסיאל‪ ,‬ראשית המלוכה משה גרסיאל‪ ,‬ראשית המלוכה בישראל‪ ,‬רעננה‬ ‫‪ .112‬דגני‪ ,‬הנדודים במדבר‬ ‫תשס"ח‪ 4 ,‬כרכים‪.‬‬ ‫אריה דגני‪ ,‬השתקפות הנדודים במדבר במזמורי‬ ‫תהלים‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב תשכ"ז‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫העבודה משווה בין תהלים לספרי התורה‬ ‫בסיפורים מסוימים‪ .‬לעתים הדיון יותר קשור‬ ‫‪ .113‬דור‪ ,‬האומנם גורשו‬ ‫לס' תהלים‪.‬‬ ‫יונינה דור‪ ,‬האמנם גורשו הנשים הנכריות? – שאלת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .114‬דינור‪ ,‬סוגיית הגבעונים‬ ‫ההיבדלות בימי שיבת ציון‪ ,‬ירושלים תשס"ו‪.‬‬ ‫גלי דינור‪ ,‬סוגיית הגבעונים במקרא )יהושע ט‪ ,‬שמואל‬ ‫ב'‪ ,‬כא ‪ ,14 – 1‬ניתוח טקסטואלי ספרותי(‪ ,‬עבודת‬ ‫גמר לקראת התואר מוסמך‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪,‬‬ ‫‪ .115‬דינור‪ ,‬פרשת מזבח‬ ‫תל אביב ‪.1993‬‬ ‫גלי דינור‪ ,‬פרשת מזבח שנים וחצי השבטים )יהושע‬ ‫כב ‪ – (34-9‬ניתוח לשוני‪ ,‬ספרותי ואידיאולוגי‪ ,‬חיבור‬ ‫לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת‬ ‫‪ .116‬דיתשי‪-‬ברק‪ ,‬הכינויים‬ ‫לאלוהי ישראל‬ ‫תל אביב‪ ,‬תל אביב ‪.2006‬‬ ‫טליה דיתשי‪-‬ברק‪ ,‬הכינויים לאלוהי ישראל‪ ,‬מחקר‬ ‫לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת התואר דוקטור‬ ‫לפילוסופיה‪ ,‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪ ,‬באר שבע‬ ‫‪ .117‬דמבין‪ ,‬סיפור הבריאה‬ ‫תשס''ז‪.‬‬ ‫אהוד דמבין‪ ,‬ספור הבריאה במקרא ובמקורות‬ ‫חיצוניים‪ ,‬עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪,‬‬ ‫‪ .118‬דמסקי‪ ,‬קרוא וכתוב‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תל אביב תשל"ד‪.‬‬ ‫אהרן דמסקי‪ ,‬ידיעת קרוא וכתוב בישראל ובשכנותיה‬ ‫בתקופת המקרא‪ ,‬חיבור לשם קבלת התואר דוקטור‬ ‫‪ .119‬דרשוביץ‪ ,‬צדק‬ ‫מבראשית‬ ‫לפילוסופיה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים תשל"ו‪.‬‬ ‫אלן מ' דרשוביץ‪ ,‬צדק מבראשית – עשרה מעשי אי‬ ‫צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני‪ ,‬חיפה‬ ‫ואור יהודה תשס"ג‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫יש לשים לב כי ציטוטים מן המקורות‬ ‫מתורגמים‬ ‫‪ .120‬דרן‪ ,‬דברי שלמה‬ ‫חזרה‬ ‫מאנגלית לעברית‬ ‫ולא‬ ‫מצוטטים מן המקור העברי!‬ ‫גיא דרשן‪ ,‬דברי שלמה האחרונים‪ :‬התוספות הארוכות‬ ‫בתרגו ם השבעי ם למלכי ם א' ב' )‪(l-a4; k-a35‬‬ ‫וחשיבות ן לשאל ת העריכ ה של מלכי ם א' א' – י"א‪,‬‬ ‫עבודת גמר לקראת התואר מוסמך‪ ,‬האוניברסיטה‬ ‫‪ .121‬הופמן‪ ,‬ייחודו של ס''י‬ ‫העברית‪ ,‬ירושלים תשס''ו‪.‬‬ ‫שובי הופמן‪ ,‬ייחודו של ס''י בחוק ובסיפור‪ ,‬עבודה‬ ‫סמינריונית בעלת אופי מחקרי לקבלת תואר מוסמך‪,‬‬ ‫‪ .122‬הורוויץ‪ ,‬בתי מקדש‬ ‫האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים תשס''ח‪.‬‬ ‫אביגדור הורוויץ‪ ,‬בניית בתי מקדש במקרא לאור‬ ‫כתבים מסופוטמיים ושמיים צפון מערביים‪ ,‬חיבור‬ ‫לשם‬ ‫קבלת‬ ‫התואר‬ ‫דוקטור‬ ‫לפילוסופיה‪,‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .123‬הייסר‪ ,‬מעמדו של שבט‬ ‫ראובן‬ ‫האוניברסיטה העברית‪ ,‬י...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern