10_MXA115_Oljemarknaden (1).pptx - Oljemarknaden Rolja...

Info icon This preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

Oljemarknaden
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Råolja finns i mer än 300 olika kvaliteter Därför inte ett pris utan många, som påverkas av kvalitet, plats och regleringar 5
Image of page 2
Teknikutveckling 1 0
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Var finns oljan? Källa: BP 4
Image of page 4
Irak ökar kraftigt Källa: IEA 5
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Icke OPEC produktion Källa: IEA 6
Image of page 6
Konsumtion per capita 7
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Oljeflöden i Världen 8
Image of page 8
Vanliga kvaliteter på olja 9   Bensin   Diesel   Flygfotogen   Eldningsoljor för hushåll   EO1 (villaolja)   EO2   Eldningsoljor för värmeverk och fartyg   EO3-6
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Vilka aktörer är aktiva på oljemarknaden 10   Nationella oljebolag   Producenter   Rafinaderier   Integrerade oljebolag   Finansiella institutioner   Kunder
Image of page 10
Exempel på aktörer 2 3 Källa: Preem
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Preem- exempel på aktör 12
Image of page 12
Stegvis utveckling av oljemarknaden 13
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

1940 till 1970 - Seven Sisters perioden Oligopol prissättning, ingen fri marknad, före OPEC makt. Sevens sisters dominerade Kontroll över utbud Ingen fungerande spotmarknad 26 Källa: SEB
Image of page 14
1965 till 1973 – Slutet för koncessionssystemet Seven sisters förlorar kontroll och OPEC skapas I slutet av 50-talet började oberoende oljeföretag få tillgång till oljefält Libyen, Venezuela, Iran och Saudiarabien lämnade koncessioner till mindre oljeföretag Den ökande konkurrensen ledde till att de stora var tvungna att sänka sina priser 1960 skapas OPEC för att motverka fallande priser Stark efterfrågan från 1965- 1973, gjorde att OPEC ökade sin produktion 16 oktober 1973 priset höjs mha OPEC från 3,65 till 11,65 $/b OPEC kombinerar oljeproduktion med
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • Christos Papahristodoulou
 • OPEC, Seven Sisters, OPEC produktion, ●  mexikanska gulfen –, OPEC makt, OPEC producenter

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern