TCQT - CHUONG 26.pptx - TI CHNH QUC T C CH TRUYN DN CA CHNH...

Info icon This preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ GVHD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Danh sách thành viên Huỳnh Bảo Anh Lê Hồng Phi FN009 Phạm Văn Bền FN009 Nguyễn Minh Trí FN009 Lê Thị Thùy Dung PF001 Phạm Hồng Liên FN009 Trần Thị Kim Trang FN007 Lê Thị Kiều FN007 FN009
Image of page 2
Nội dung 01 02 03 Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ Bài học cho chính sách tiền tệ Vận dụng
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Là những kênh mà thông qua đó cung tiền ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Những cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ là gì?
Image of page 4
CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

KÊNH LÃI SUẤT TRUYỀN THỐNG QUAN ĐIỂM TÍN DỤNG CÁC KÊNH TÀI SẢN KHÁC
Image of page 6
Kênh lãi suất truyền thống Cách nhìn truyền thống của kênh truyền tải tiền tệ có thể được mô tả bởi các sơ đồ sau: Chính sách tiền tệ nới lỏng => Sự sụt giảm lãi suất thực tế ( r ) => làm gia tăng trong chi tiêu cho đầu tư ( I ) => dẫn tới sự gia tăng của tổng cầu ( Y ad ) o Kênh này hoạt động thông qua các quyết định của doanh nghiệp về chi tiêu đầu tư và cả các quyết định của người tiêu dùng về nhà ở và sự chi tiêu dùng lâu bền
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Kênh lãi suất truyền thống Mấu chốt ở đây là hiện tượng “giá dính” Làm thế nào mà sự thay đổi trong lãi suất danh nghĩa ngắn hạn gây ra bởi Ngân hàng trung ương lại làm lãi suất thực ngắn hạn và dài hạn thay đổi tương ứng??? Chính lãi suất thực tế (thường là dài hạn ), chứ không phải lãi suất danh nghĩa tác động đến các quyết định của người tiêu dùng và doanh nghiệp
Image of page 8
Kênh lãi suất truyền thống Chính sách tiền tệ có thể kích thích nền kinh tế ngay cả khi lãi suất danh nghĩa đạt mức bằng 0 : Chính lãi suất thực chứ không phải là lãi suất danh nghĩa ảnh hưởng đến chi tiêu. Chính sách tiền tệ mở rộng trong tương lai có thể làm tăng lạm phát dự kiến () giảm tỷ lệ lãi suất thực tế (r = i - ) kích thích chi tiêu thông qua kênh lãi suất.
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Các kênh tài sản khác Tỷ giá hối đoái tác động đến xuất khẩu ròng Lý thuyết q của Tobin Hiệu ứng của cải
Image of page 10
Tỷ giá hối đoái tác động đến XKR Sơ đồ cho cơ chế truyền dẫn tiền tệ hoạt động
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • e dfg erg

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern