TTCK_CTG.docx - 1 Thng tin cng ty Khuyn ngh mua gi mc tiu...

This preview shows page 1 out of 1 page.

1. Thông tin công ty - Khuyến nghị mua, giá mục tiêu, tiền năng tăng giá - Thông tin niêm yết - Thông tin cổ phiếu - Liên hệ 2. Tổng quan kinh tế vĩ mô - Triển vọng kinh tế thế giới - Thị trường chứng khoán thế giới - Phân tích kinh tế vĩ mô ở Việt Nam - GDP và dự báo - Nợ và nợ nước ngoài - Lạm phát - Chỉ số index 3. Phân tích ngành ngân hàng và thông tin về ngân hàng Vietinbank - Tổng quan về ngành - Xu hướng tăng trưởng ngành ngân hàng - Phân tích công ty ( lịch sử hình thành, hội đồng quản trị,cơ cấu tổ chức, sản phẩm dịch vụ, vị thế công ty, lợi thế cạnh tranh, tầm nhìn,chiến lược công ty, thành tích..) 4. Báo cáo phân tích tình hình tài chính ngân hàng Vietinbank - Phân tích tài chính ( bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ)
Image of page 1
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern