Obligatorisk opgave 6_.docx - Obligatoriskopgave6 1 1.1...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Obligatorisk opgave 6 1) 1.1  Udsagnet er forkert.  De langsigtede gennemsnitlige omkostninger (LRAC) definerer de gennemsnitlige  omkostninger pr. produceret enhed (output), n å r alle inputs er variable.  Et stigende skalaafkast (stordriftsfordele) angiver det tilfælde, hvor en virksomhed kan øge  dens produktion uden, at omkostningerne øges proportionalt med stigningen i produktionen.  Af ovenst å ende forst å s det umiddelbart, at et stigende skalaafkast vil implicere, at LRAC- kurven er faldende med antallet af producerede enheder og ikke stigende, hvorfor udsagnet  er forkert.  1.2  Udsagnet er forkert.  Regnskabsmæssig profit angiver differencen mellem de totale omkostninger (TC) og de  totale indtægter (TR). TC definerer de udgifter som eksisterer uafhængigt af produktionen i  virksomheden (fx husleje), og TR definerer det samlede beløb, som virksomheden modtager ved salg af produktion (output).  Implicitte omkostninger er givet, om de udgifter som ikke kræver et faktisk udlæg af penge.  De angiver s å  at sige værdien af det, som virksomheden opgiver for at producere et givent  produkt; eksempelvis værdien af den regnskabsmæssige profit som virksomheden kunne  have haft ved at producere et andet produkt.  Eksplicitte omkostninger definerer omvendt det, som virksomheden bruger penge p å Herunder kunne for eksempel høre aflønning af ansatte, vedligeholdelse af kapitalapparat,  husleje etc. De implicitte og eksplicitte omkostninger udgør tilsammen de samlede  alternativomkostninger.  Regnskabsmæssig profit tager, fra en økonoms synspunkt, ikke kun højde for implicitte  omkostninger, men tager ligeledes højde for de eksplicitte omkostninger. Fra en bogholders 

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture