Obligatorisk Opgave 8_.docx - Obligatoriskopgave8 1 1.1 ,...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Obligatorisk opgave 8  1) 1.1  En eksternalitet angives ved den situation, hvor et forbrug eller produktion af goder p å virker velfærden for andre personer end dem som forbruger/producerer goderne.  En eksternaliter er enten negativ eller positiv, og effekterne af den givne eksternalitet  afspejles ikke i godernes pris.  Et eksempel p å  en negativ eksternalitet kunne være en fabrik som udleder spildevand i  havet. Det forurenede vand reducerer fangsten af fisk, og har derved en negativ effekt p å   blandt andet fiskerne (forbrugerne af fisk osv.)  Et eksempel p å  en positiv eksternalitet kunne være vaccinationer. Personer som vaccineres  mindsker ikke kun deres egen risiko for at blive syge, men ogs å  andres risiko for at blive  smittet med den sygdom som vaccineres i mod.  1.2  Brugen af biler medfører udledning af drivhusgasser, hvilket har en negativ effekt p å  andre  individer end dem som benytter bilerne. Den afgørende antagelse, som leder til en  inefficient markedsligevægt, er, at forbrugerne ikke tager højde for den ’skade’, som  bilkøbet pafører andre. 1.3  Ligevægtsprisen er 200.000 kr., og ligevægtsmængden er 2.000.000 biler.  1.4  Det samfundsmæssigt optimale antal solgte biler findes ved at forskyde efterspørgselskurven nedad med velfærdstabet p å  100.000 kr. Ved den nye efterspørgselskurve (MSB) aflæses det optimale antal solgte biler til 1.500.000, hvilket fremg å r af nedenst å ende diagram.  side 1 af 4
1.5  Pigou-skatter er angivet om de skatter, hvis hovedform å l ikke er at skabe skatteindtægter,  men i stedet er at bedre markedet efter forekomst af en negativ eksternalitet. 

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture