Obligatorisk opgave 4_.docx - Obligatoriskopgave4 1 1.1...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Obligatorisk opgave 41)1.1 Udsagnet er forkert. Engelkurven er en kurve som angiver forholdet mellem efterspørgslen og niveauet af indkomsten. Inferiøre goder er goder, for hvilke det gælder, at en stigning i indkomst vil lede til et fald i efterspørgslen på sådanne goder.   Af ovenstående definitioner kan det konkluderes, at en engelkurve for et inferiørt gode ikke har en positiv hældning, men i stedet en negativ hældning, hvorfor udsagnet er forkert. 1.2 Udsagnet er korrekt. Substitutionseffekten er angivet om den ændring i forbrug som sker, når en ændring i pris bevæger forbrugeren langs en given indifferenskurve til et nyt punkt med et nyt marginalt substitutionsforhold. Et eksempel på substitutionseffekten kunne være følgende: Prisen på etgode (A) falder, mens prisen på et andet gode (B) forbliver den samme. Dette vil påvirke forbrugeren til at efterspørge mere af A, og idet B nu er relativt dyrere end A vil man givetvis fravælge enheder af B for at kunne købe endnu flere enheder af A. Af ovenstående forstås det, at substitutionseffekten altid er negativ ved en stigning i prisen, 

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture