Obligatorisk opgave 1_.docx - Obligatoriskopgave1 1 .,sges...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Obligatorisk opgave 1  1.   Et normativt udsagn er kendetegnet ved at afspejle en subjektiv værdiladet vurdering af,  hvordan noget hænger sammen. I stedet for at forsøge at klarlægge hvordan noget  er , søges  det i normative udsagn i stedet at klarlægge, hvordan noget  burde være . Et s å dan udsagn kan ikke testes, og det adskiller sig p å  den m å de fra positive udsagn, som omvendt er testbare og objektive.     Det bemærkes i første fald, at det givne udsagn udlægges med at vurdere længden af  dagpengeperioden som værende for lang, hvilket afspejler en klar værdiledet subjektiv  holdning. Ydermere er udsagnet ikke testbart og er s å ledes et normativt udsagn.  2. 2.1  Begrebet ’’omvendt kausalitet’’ tillægges de udsagn, hvis anvendte variabler (x og y) er  anskuet i en rækkefølge, som vil resultere i et misvisende udkom. Et eksempel p å  dette  kunne være, at en undersøgelse har vist, at antallet af byggede snemænd øgede mængden af 

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture