[123doc] - phan-tich-bctc-cong-ty-co-phan-dau-tu-the-gioi-di-dong-mwg.pdf

This preview shows page 1 - 5 out of 35 pages.

The preview shows page 3 - 5 out of 35 pages.
1ĐẠI HC KINH TTP. HCHÍ MINHKHOA KTOÁNBÁO CÁO NGOI KHÓANhóm 10NguynHươngGiang (12)Nguyn Thành MTiên (35)Lp: KICL1PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHCÔNG TY CPHẦN ĐẦU TƯTHGIỚI DI ĐỘNG12/2017
2Mc lcA.Gii thiu chung vngành và công ty......................................................................3I. Thtrường bán lđiện máy:......................................................................................31.Thtrường qua các năm:...................................................................................32.Cnh tranh trong ngành, vthếca công ty:......................................................4II. Gii thiu vcông ty Cphần đầu tư Thếgiới di động (MWG):...............................51.Tng quan vcông ty........................................................................................52.Cơ cấu tchc (trích lc tthuyết minh báo cáo tài chính hp nht ca MWGvà bn cáo bch):.....................................................................................................73.Quá trình hình thành và phát trin (trích lc twebsite ca công ty):................8B.Phân tích Báo cáo tài chính năm 2016.....................................................................9I. Nhận định tng quát vtình hình hoạt động.............................................................9II. Phân tích hoạt động tài chính................................................................................161. Nhn dng hoạt động tài chính..........................................................................162. Đánh giá ảnh hưởng ca các hoạt động tài chính ti MWG...............................18III. Phân tích hoạt động đầu tư...................................................................................201.Nhn dng hoạt động đầu tư..........................................................................202. Đánh giá ảnh hưởng hoạt động đầu tư:.............................................................25IV. Phân tích hoạt động kinh doanh...........................................................................261.Nhận định vchiến lược kinh doanh ca MWG..............................................262.Đánh giá hoạt động kinh doanh ca MWG:.....................................................26V. Các chtiêu phi tài chính:......................................................................................291.Hoạt động bán hàng:.......................................................................................292.Hoạt động hu cn..........................................................................................30
3A.Gii thiu chung vngành và công tyI. Thtrường bán lđiện máy:1.Thtrường qua các năm:-Các doanh nghip bán lđiện máy đang dần quay li chu kbùng nổ. Theo đồthtăng trưởng doanh thu của ngành điện máy do công ty nghiên cu thtrường côngnghvà bán lGfK công b, doanh thu tthtrường điện máy đã tăng gấp đôitrong vòng 6 năm.-Theo GfK, năm 2015 thịtrường thiết bđiện t-điện máy Việt Nam đạt doanh shơn 139.000tđồng, tăng trưởng 19,8 %. So với năm 2014 người tiêu dùng VitNam đã chi nhiều hơn 23.000 tỷđểmua sm các thit bđiện t-điện máy.-Trong khi thtrường điện máy tăng trưởng vi tốc độtrên dưới 20%/năm, mặthàng điện thoại tăng tới 30% thì rõ ràng nếu muốn gia tăng thịphn các chui bánlphải tăng trưởng cao hơn mặt bng chung rt nhiu.
4-Nm bắt được cơ hội này, hu hết các chui bán ltrên khp cnước như ThếgiiDi động, FPT Shop, Mediamart, ChLớn… đều mrng hthng ca mình vitốc độ“chóng mặt” trong nhiều năm trước.Thphần đểcác chui l

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 35 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Vo Van Sen
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture