BÄ°LGÄ°SAYAR&ALGORÄ°TMA

BÄ°LGÄ°SAYAR&ALGORÄ°TMA - MATLAB de Programlama...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Matlab Ders Notları MATLAB’ de Programlama Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Teşekkür: MATLAB ders notlarının hazırlanmasında emeklerinden dolayı Yrd. Doç. Dr İrfan KAYMAZ ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAMAN’a teşekkür ederim.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Matlab Ders Notları KAYNAKLAR 1. * MATLAB, Ömer Gündoğdu, Osman Kopmaz, M. Akif Ceviz, Paradigma Akademi, 2003. 2. * MATLAB ve Programlama, Dr. Aslan İnan, Papatya yayınları, 2004. 3. * MATLAB 6.5, A. Emre Çetin, Alfa Yayınları, 2003. 4. * MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü, İbrahim Yüksel, Vipaş, 2000. 1. Her yönü ile MATLAB, Mehmet Uzunoğlu, Ömer Çağlar Onar, Ali Kızıl, Türkmen Kitabevi, 2003. 2. MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi, Uğur Arifoğlu, Alfa Yayınları, 2003. * Erzurum’da bulunabilecek kaynaklar
Image of page 2
MATLAB Ders Notları Dersin İçeriği 1. HAFTA ( 8-14 Mart) Bilgisayar Programlama dilleri ve tarihi gelişimi, Algoritma hazırlama 2. HAFTA ( 15-21 Mart) Akış diyagramları hazırlama (1. QUIZ) 3. HAFTA ( 21-27 Mart) MATLAB programlama ortamının tanıtımı Bilgi türleri, Sabitler, Değişkenler Değişken türlerinin programda tanıtılması Aritmetik işlemler, Aktarma deyimleri, 5. HAFTA ( 28 Mart- 2 Nisan) Giriş- Çıkış deyimleri (2. QUIZ) 6. HAFTA ( 3- 9 Nisan) Çevrim yapıları 7. HAFTA ( 9-13 Nisan) Kontrol deyimleri 8. HAFTA ( 14-20 Nisan) Kontrol deyimleri (3. QUIZ) 9. HAFTA ( 21-27 Nisan) Dizin kavramı 10. HAFTA ( 28 Nisan-4 Mayıs) Fonksiyonlar 11. HAFTA ( 5-11 Mayıs) Dosya yönetimi 12. HAFTA ( 12-18 Mayıs) Hazır fonksiyonlar ve kullanımı 13. HAFTA ( 19-25 Mayıs) Hazır fonksiyonlar ve kullanımı (4. QUIZ) 14. HAFTA ( 26-31 Mayıs) Grafik çizme
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
http://lecture.eingang.org/toc.html MATLAB Ders Notlari
Image of page 4
MATLAB Ders Notlari Bilgisayarın kısa tarihçesi Bilinen en eski hesaplama cihazlarından biri 4-5 bin yıl öncesine kadar giden ve binlerce yıl hesaplamada kullanıldığı bilinen “ABAKÜS” tür. İlk mekanik hesap makinesi ise 1642 yılında bir Fransız düşünürü ve matematikçisi olan Blaise PASCAL (Not: 1980’li yıllarda geliştirilen Pascal programlama dili onun adına ithaf edilmiştir) tarafından icat edilmiştir. Pascal’ın toplama ve çıkarma yapan bu tasarımı 1960’lı yıllara dek çoğu mekanik hesaplama kaninesinde kullanılmıştır. Bu tasarım, 1673’de Gottfried ve Leibnitz tarafından geliştirilerek hem dört işlem yapılabilir hem de karekök alınabilir düzeye ulaştırılmıştır. 1850’li yıllarda İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde bir matematik profesörü olan Charles BABBAGE, “difference engine (fark makinesi)” adını verdiği basit bir modelle bazı denklemlerin daha kolay ve doğru çözülebileceğini göstermiştir. Ülkemizde de 1970’li yılların sonlarına kadar kullanılan delinmiş kartların keşfi Fransız Jacguard tarafından yapılmış ve bunların veri işleme ortamı olarak kullanılmaya başlanması 1890’lı yıllarda Amerika’da olmuştur. 1896’da ABD’de Hollreith’in kurduğu “tabulating machine company” diğer bazı firmalaral birleşerek I nternational B usiness M
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern