aflevering database-server.docx - H2 Database-Server...

This preview shows page 1 - 9 out of 21 pages.

H2 Database-Server Christoffer, Tobias, Dan og Anders 16-09-2016 DATABASER-SERVER
Contents Opgave 1: ............................................................................................................................................. 3 Oprettelse af database med tabeller: ................................................................................................. 3 Set primary keys og relationer: ........................................................................................................ 4 Backup & Restore: ............................................................................................................................... 7 Full-, Differental og Transaction backup: ............................................................................................ 7 Opgave 2: ............................................................................................................................................. 8 Fejlfinding: ....................................................................................................................................... 8 Opgave 3: ............................................................................................................................................ 11 Backup Script: ................................................................................................................................ 11 Schedule backup: ............................................................................................................................ 12 SQL Brugere + rettigheder: ............................................................................................................ 13 Bruger1: ...................................................................................................................................... 13 Bruger2: ...................................................................................................................................... 13 Bruger3: ...................................................................................................................................... 14 Performance monitor VS Resource Monitor: ..................................................................................... 14 Performance Monitor: .................................................................................................................... 14 Resource Monitor: .......................................................................................................................... 16
Vi har valgt at installere en SQL Server 2012 Standard Edition på vores server. Info om maskinerne vi har brugt: Server Klient OS: Windows Server 2012 R2 Windows 10 Hostname: WIN-9DMDDFR54HS D01616 IP adresse: 10.0.31.173 10.0.31.185 Subnetmaske: 255.255.255.0 255.255.255.0 DNS RACK03.skylab.acedemy RACK03.skylab.acedemy Gateway 10.0.31.1 10.0.31.1 Opgave 1:
Oprettelse af database med tabeller: 1. Højrekik på Databases og vælg New Database 2. Når databasen er oprettet kan man højreklikke på den og vælge new database diagram. 3. Inde in database diagrammet kan man vælge at lave et nyt table. Set primary keys og relationer: 1. Opret de forskellige kolonner i tabellerne 2. Dem der skal være primary keys højreklikkes der på og vælges Set primary key
3. For at lave en relation højreklikkes der på et table og klik derefter på Relations 4. Vælg Add 5. Åben Tables And Coloums Specific
6. Vælg primary key og kolonne
Når man har sat en relation kan man i tabel diagrammet se at relationen er skabt med en binding i mellem de to diagrammer, men en nøgle i den ende hvor primary keyen stammer fra For at eksportere vores database til .xls formart gjorde vi følgende: 1. Højreklik på den pågældende database, vælg task og derefter export data 2. Tjek server name stemmer overens 3. Under destination vælg Microsoft Excel og vælg til sidst vores filen skal gemmes
Backup & Restore: Backup: Højreklik på databasen tasks back up Vælg hvilken lokalitet backuppen skal gemmes.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture