Arbejdsmilj\u00f8 opgave.docx - Anders Hoeg Arbejdsmilj DA3 Indholdsfortegnelse Strrelse af lokale.2 Arbejdsstation\/arbejdsbord.3 Stationr ikke stationr

Arbejdsmilju00f8 opgave.docx - Anders Hoeg Arbejdsmilj DA3...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Anders HoegArbejdsmiljøDA3 16-02-2015IndholdsfortegnelseStørrelse af lokale:............................................................................................................................................2Arbejdsstation/arbejdsbord:............................................................................................................................3Stationær – ikke stationær arbejdsplads:.........................................................................................................4Indeklima på en arbejdsplads:..........................................................................................................................5Støjkilder..........................................................................................................................................................6Side 1af 7
Anders HoegArbejdsmiljøDA3 16-02-2015Størrelse af lokale:Højden i arbejdslokalet skal minimum være 2,5m i højden. Derudover skal lokalet mindst have et areal på 7m2. Rumfanget af lokalet skal minimum være 12m3pr medarbejder i lokalet. Hvis der i lokalet er installeret ventilation behøver lokalet ikke opfylde kravet på 12m3, men derimod 8m3. Rumhøjden kan dog varierer i visse tilfælde hvor der er behov for det, det kunne være på arbejdspladser hvor der er høj udvikling af varme, fugt, støv eller sundhedsfarlige materialer, her vilen rumhøjde på 3m være tilstrækkelig. De overstående regler gælder dog ikke i nogle specifikke rum. Undtagelser hvor reglerne ikke gælder er lokaler hvor medarbejderne på arbejdspladsen kun skal opholde sig i en kort begrænsetperiode. Et par konkrete eksempler på lokaler der er undtaget reglerne kunne være teknikrum, depoter, arkivrum eller serverrum. Tager man udgangspunkt i arbejdernes placering i lokalet, så skal der være minimum 110cm bag et arbejdsbord/arbejdsbånd til en væg. Dette skyldes blandt andet, at det skal være nemt at forlade lokalet i et eventuelt tilfælde af brænd. Derudover skal der være mulighed for at en arbejder kan modtage hjælp fra en person, der står bag arbejdsbordet og følger med på en eventuel computerskærm.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture