klade.docx - Side 1 af 6 DA3 Kunstig intelligens Iflge...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Side 1af 6DA3Kunstig intelligens Ifølge Moores lov1bliver antallet aftransistorer i et kredsløb fordoblet hver 18.måned. Det vil sige at teknologiensmuligheder for at bygge mere, hurtigere,bedre og mindre hele tiden er i bevægelseog kun går en vej – fremad.Interessen for at kunne automatisereropgaver, som hidtil har været manuelt arbejdeer enorm. Ting som for bare 5år siden ikkevirkede mulige gennem en computer, er nu enrealitet og udviklingen fortsætter, uden at sesig tilbage. Robotterne kommer! – I fremtiden kan ditarbejde måske være besat af en vaske ægterobot. Der er ingen tænkelige begrænsningerfor hvilke jobs robotter ikke kanprogrammeres til at kunne udføre for os. Imodsætning til os mennesker har robotterikke en begrænset intelligens, hvilket gør atder i teorienikke er nogle begrænsninger forhvad vi kan udrette gennem en computer.Robotter skal ikke tænke på om jobbet de skaludføre er et såkaldt ”skodjob”, de udføreopgaven de er programmeret til. Teknologienvil nå til et punkt, hvor det ikke kun er etspørgsmål om at bryde nogle teknologiskebegrænsninger, men derimod etiske grænser.Hvad vil det betyde for menneskeheden hvisrobotter udførte alle tænkelige jobs uden atskulle modtage nogen former for betaling? 1 Gordon Moore medstifter af IT-giganten Intel. Loven blev formuleret i 1965.På nuværende tidspunkt er vi i et tideligtstadie i robotternes evolution, men vi serallerede eksempler på at robotter stormerfremad og et godt eksempel er i bilindustrien.Fremtidens biler ser på nuværende tidspunktud til at være selvkørende biler, som kantransporterer dig fra A til B uden du skal røreen finger. På trods af, at kommer flere biler påvejene i takt med at befolkningsantallet stiger,så vil selvkørende biler kunne kører tætter påhinanden, end manuelt kørende biler, da deresreaktionsevne vil være langt hurtigere endvores. Der vil i fremtiden opstå nogleudfordringer, som vi på nuværende tidspunktikke har, så vil kunstig intelligens kunnekomme med nogle alternative løsninger.Der er altså både fordele og ulemper vedinvasionen af kunstig intelligens. Hvordan er vi selv skruetsammen?Nu hvor vi kan konstatere at robotterne ikkeer begrænset af deres intelligens, så lad ostage et kig indad på vores egen intelligens.Der findes et hav af forskellige hypoteser,formodninger og påstande omkring vorestænkemåde og hvordan vi agerer ud fraforskellige inputs som vi modtager. Et eksempel på en af dem, som havde en klaroverbevisning om hvordan vores intelligensfungerer var Joy Paul Guilford, som varforsker i menneskes intelligens frem til hansdød i 1987. Guildfords formodning omhvordan vores intelligens er skruet sammen,gik ikkepå, at der skulle være en generelintelligens eller læreevne hos os mennesker,men derimod en række ”evner”, som vi er ibesiddelse af. I Guildfords intelligensmodel
Side 2af 6DA3Kunstig intelligens påvises5forskelligeformerfor

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture