Programmering_Csharp.pdf - Programmering(7-trins...

This preview shows page 1 - 9 out of 83 pages.

Introduktion:Du skal i teori og praksis arbejde med at programmere i C Sharp [C#].Efter dette forløb kan i bl.a. skrive og læse en tekstfil via programmering. Men for at i kan forstå slutproduktet, er vi nødt til at gå igennem en række skridt i programmeringssproget først.Programmering(7-trins karakterskala)
Undervisningsmål – Programmering:Du skal:Oparbejde viden om programmeringssprog historik og generelt kendskab til et stort udvalg af programmeringssprogOparbejde viden om opbygning af forskellige programstrukturer.Kunne bruge C Sharp på grundlæggende niveau.Eleven kan anvende sprogets grundlæggende operatorer og kontrolstrukturer til udvikling af objektorienterede programmer, herunder erklæring af klasser (Classes), metoder m.m., Access kontrol til klassernes funktioner og data, samt parameteroverførsel til funktioner.
Undervisningsmål – Programmering:Du skal:Du skal ud fra et grundlægende kendskab til programmering kunne fremstille et lille simpelt program.
Se videoerne for simple indblik i, hvordan man opbygger et program i C#.Visual Studio Community skal installeres (ligger på FTP-serveren)Ønskes det at videoerne ses på klassen?Indhold:
Sidste pensum
Pionertiden – computerens udvikling fra 1930'erne til 1950'erne For uddybning: se dokument herom.
Programmeringssprog bygger oven på hinanden: Generationer Traditionelt har man forsøgt at inddele programmeringssprog i et antal generationer, fra. 1. generation til 4. generation (5. generation ses undertiden). Inddelingen bruges mindre i dag, da det i stigende grad er blevet svært at afgrænse generationerne. Det bør bemærkes, at nogle af de første computere slet ikke blev programmeret i moderne forstand. I stedet ”satte man maskinen op” på rækker af omskiftere eller koblingstavler med ledninger, der forbandt de ønskede operationer.
1. generations programmeringssprog Den første generation var maskinkode, der blev lagt direkte ind i computerens lager. Programmet blev ikke oversat på nogen måde, ud over at programmørerne kunne foretage en såkaldt håndassemblering, dvs. skrive programmet med mere menneskelæsbare instruktionskoder kaldet mnemonicsog så oversætte dem til deres binære repræsentation. En mnemonicoversattes til én maskininstruktion. Adresser skulle regnes ud i hånden. Det færdige program kunne lægges ind på flere måder. En af dem var ved at bruge en række kontakter fra kontrolpulten til at indstille adresse på en lagercelle og indstille det ønskede indhold af cellen på en anden række kontakter og så med en særlig kontakt overføre indholdet til cellen. Tilsvarende kunne en lagercelles indhold vises på eb række lamper. På mikrocomputere fra 70'erne og 80'erne kunne man også gøre det fra f.eks.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture