შესრულების მართვა.docx

შესრულების მართვა.docx - I

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

I შესრულების მართვა არის, ინდივიდებისა და გუნდების მიერ შესრულებული სამუშაოს იდენტიფიცირების , გაზომვის, განვითარებისა და ორგანიზაციის სტრატეგიულ მიზნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მუდმივი პროცესი . ბევრ ორგანიზაციას აქვს „შესრულების მართვის“ სისტემა, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი, უბრალოდ არასწორ სახელებს არქმევს პროცესებს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ განსხვავება შესრულების მართვასა და შესრულების შეფასებას შორის. სისტემა რომელიც გულისხმობს მხოლოდ თანამშრომლების შეფასებას წელიწადში ერთხელ, მანამდე მუდმივი მცდელობის გარეშე რომ მოხდეს დასაქმებულთან კომუნიკაცია და მისი სწავლება იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს მის მიერ სამუშაოს შესრულება, არ არის შესრულების მართვა. ეს არის მხოლოდ შესრულების შეფასების სისტემა. შესრულების შეფასება არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მხოლოდ ნაწილი იმ დიდი და მუდმივი პროცესისა, რასაც ეწოდება შესრულების მართვა. შესრულების შეფასება აფასებს მხოლოდ წარსულს და ორიენტირებულია მხოლოდ შეფასების პროცესზე და არა შედეგებზე. შესრულების მართვა კი უყურებს მომავალს და ორიენტირებულია თანამშრომლის განვითარებასა და გაძლიერებაზე.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '16
 • Tamar Mikeladze

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern