Groepswerk muurkrant.docx - Emotie bij onderhandeling...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Emotie bij onderhandeling. Emoties tonen of juist niet? Inspelen op ander z’n emotie? Positieve of negatieve emoties tonen? 3 rollen: de rationele onderhandelaar, de positieve onderhandelaar en de irrationele onderhandelaar. De rationele onderhandelaar Emotie is zwakte! Teken dat iemand vervreemd van rationele analyse en is kwetsbaar om inspraak in de onderhandeling te verliezen. Echter weinig tot geen empirische ondersteuning. Houd een pokerface! Laat je niet overnemen door emoties en laat ze vooral niet blijken. Er is echter een keerzijde aan deze strategie, er kan een paradoxaal effect optreden: door te focussen op het niet toelaten van emoties kan dit juist wel gebeuren. Net zoals je iemand vertelt niet aan witte beren te denken heeft diegene meteen een beeld van witte beren in z’n hoofd. De positieve onderhandelaar Uit de sociale psychologie. Expressie van positieve emoties kan voordeel bij onderhandeling bieden.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture