Referaat levensloop in context.docx - Referaat levensloop...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Referaat levensloop in context (Meander Arends) Vier spanningen/dilemma’s die kenmerkend zijn voor de laatmoderniteit, en die in het reflexieve project van het zelf een oplossing moeten vinden om een coherente zelf-identiteit te handhaven. Benoem deze vier spanningen en leg kort uit wat onder elk dilemma wordt verstaan: - A : Unificatie versus fragmentatie: In onze manier van in-de-wereld-zijn is het kenmerkend dat we onze identiteit omschrijven/uitleggen als een samenhangend narratief over onszelf. We willen integratie bewerkstelligen om fragmentatie te voorkomen. Deze drang/neiging om samen te mengen met anderen doen om houvast te krijgen, maar tegelijkertijd moeten we een mate van flexibiliteit vasthouden om onze eigen weg te creëren. Dit laatste al helemaal in de keuzebiografie waarin we in de laat moderne tijd leven. Het is dus de kunst om het balans te vinden tussen je eigen weg vinden, en mee te gaan met de anderen. Iemand die zich te veel laat leiden door anderen heeft geen eigen authentieke zelf maar alleen maar allemaal versies van zichzelf afhankelijk van de context. Zo iemand word dus precies zoals de mensen om hem/haar heen en wat die van diegene verwachten. Aan de andere kant kan dit dilemma

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture