Theorie werkgroepdag.docx - Levinas werkgroepdag Zet zich...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Levinas werkgroepdag - Zet zich af tegen Arendt, zij ziet de ander als ook-een-ik. Levinas ziet de ander als ‘radicaal’ anders, die je niet kunt totaliseren. Totaliseren is het eigen maken, het passend maken in je eigen wereld, van de realiteit en alles er in. De ander kun je dus niet als een object zien in jou werkelijkheid/wereld. Dit is voor hem primair. De secundaire manier van naar de ander kijken is als ook-een-ik, subject, toeschouwersperspectief. - In tegenstelling tot het toeschouwersperspectief ziet Levinas het subject/ik als een radicale deelnemer. (GTA5, 1 hoofdpersoon, andere mensen zijn figuranten, it’s all about u) Het is wel zo dat de ander, essentieel is voor de vormgeving van jou wereld. - Door het bestaan van anderen, doen ze een appel op subject. Niet als handeling, maar als effect. - Appel nodigt uit tot verantwoordelijkheid. (vb met die oude vrouw die valt in de armen van jou). - Het verschil met de ander is absoluut/oneindig (je zal de ander nooit kunnen kennen/zien als jouzelf). Vandaar de totaliteit, want de ander is onderdeel van jou

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture