Schrijfvaardigheid Portfolio.docx - Schrijfvaardigheid...

This preview shows page 1 - 5 out of 10 pages.

1SchrijfvaardigheidPortfolioM. ArendsStudentnummer: 1021036Te BilthovenDocent: Martien Schreurs01-02-2018
2InhoudsopgaveGrotallegorie: ‘Escave’ Bladzijde 3Observatie (en interpretatie) Bladzijde 4Column: ‘Like-cultuur’ Bladzijde 5Haiku Bladzijde 6Brief aan misantroop Bladzijde 7Autobiografische monoloog Bladzijde 8Herschrijving: Gevluchte vrienden Bladzijde 10
3EscaveMijn medegevangene,Jullie zijn bedrogen al jullie hele leven lang, hoe moeilijk het ook te bevatten is. In de tijd dat ik ben weggeweest heb ik schokkende ontdekkingen gedaan over de realiteit. Nu zullen jullie misschien denken: “hoe kun je nou ontdekkingen doen over de realiteit? Dit is de realiteit.” Aan jullie moet ik vragen: hebben jullie je nooit afgevraagd waarom er kettingen om jullie armen zitten? Hebben jullie je nooit afgevraagd waar deze kettingen jullie van weerhouden? Nou, mijn arme gevangene, ik ben losgebroken van deze kettingen en heb ervaringen opgedaan die ik niet voor mogelijk hield, nadat ik net zoals jullie jaren lang naar deze muur heb gestaard. Zie, deze omheiningen zijn een minuscuul gedeelte van wat er is, de wereld buiten. Eenmaal buiten werd ik verblind door een fel licht. Een licht dat het contrast mogelijk maakt tussen de figuren op de muur en de muur zelf. Nadat mijn ogen gewend waren aan het licht… kon ik zien. Ik zag voorwerpen op een andere manier dan de platte figuren zoals hier op de muur. Mijn eerste reactie was hetzelfde als die van jullie nu: “hoe kan dat? Wat is dat? Het klopt niet!” Toen keek ik naar beneden en zag zo’n zelfde soort plat figuur zoals hier op de muur. Toen begon mijn vergelijking.De platte figuur kon ik niet voelen, het object, zoals jullie die nog nooit gezien hebben, wel. Het object is te vergelijken met onszelf: het heeft een lichaam, een bepaalde hoogte, breedteén diepte. De platte figuur zoals hier op de muur heeft alleen een hoogte en breedte. En jullie zijn het toch wel met mij eens dat jullie eigen lichamen echt zijn? Zo zijn er ook lichamen van andere objecten, waarvan de figuren op de muur slechts afspiegelingen van zijn, ontstaan uit een contrast van lichtintensiteit. Nu verwacht ik niet van jullie dat jullie dit zomaar van mij aannemen zonder dat jullie gevoel de neiging heeft om het te verwerpen, netzoals dat ik zelf het ook niet wilde geloven in het begin. Maar aan jullie wil ik vragen: waaromzouden we vastgebonden zitten als er niks voor ons verborgen ligt? Waarom zouden de platte figuren op de muur het enige zijn wat er is, terwijl onze eigen lichamen hier radicaal van verschillen? Neem bijvoorbeeld dezelfde kettingen waaraan jullie vastzitten: zijn die van dezelfde aard als de figuren op de muur? En als je hierop met ‘ja’ antwoord: hoe kunnen ze jedan tegenhouden om je armen los te rukken?
4ObservatieHij is tussen de 25 en 30 jaar. Hij draagt een zwarte pet, heeft rode ogen en drinkt een kopje thee. Hij heeft een kleine baard, een oostelijke afkomst en draagt een overhemd. Hij zit

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture