bab-1-ctu-151-konsep-tamadun-islam.pdf

bab-1-ctu-151-konsep-tamadun-islam.pdf - CTU 151 PEMIKIRAN...

This preview shows 1 out of 3 pages.

CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM 10/1/2013 Maruwiah Ahmat 1 CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM 1 Maruwiah Ahmat PENGENALAN [email protected] 2 HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan Konsep Tamadun Islam dan Sumbangannya Kepada Tamadun Dunia Menjelaskan Perkembangan dan Pengaruh Islam di Alam Melayu Menghuraikan Sistem Kemasyarakatan dan Kenegaraan Islam Serta Cabaran yang Dihadapi oleh Umat Islam Kini KANDUNGAN 1. Konsep Tamadun Islam 1.1 Termenologi tamadun Islam 1.2 Asas dan matlamat tamadun Islam 1.3 Sumber dan matlamat tamadun Islam TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM [email protected] 3 Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki keseluruhan tingkat kemajuan di dalam kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material, yang mengambil Islam sebagai ad-din yang sempurna di mana iman , ilmu dan amal menjadi komponen utama dalam pembinaan sesebuah masyarakat. TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM [email protected] 4 Bahasa Asing Inggeris Civilization , asal dari perkataan latin bermaksud bandar Latin: Civitas - kota Bahasa Melayu Peradaban ketamadunan dan kehidupan yang maju dari pelbagai aspek [email protected] 5 ‘Madaniyyah diperkenalkan oleh Mohamad Farid Wajdi, maksudnya: berkenaan dengan bandar atau kehidupan bandar. Ibnu Khaldun –– menggunakan perkataan ‘umran ’ maksudnya: kawasan tanah atau rumah yang didiami atau diduduki orang dalam keadaan berkembang maju. ‘ Hadharah ’– digunakan dalam abad ke 20, sama makna dengan umran TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM Bahasa Arab [email protected] 6 Tamadun ’ – Jurji Zaidan, maksudnya tahap perkembangan yang tinggi bercirikan bentuk negara dengan pentadbiran yang tersusun rapi, kehidupan bandar, sains, teknologi dan pendidikan yang mencapai perkembangan, arkitektur yang membina monumen dan bangunan besar dan aktiviti kesenian yang berkesan. Dalam tamadun Islam semua ciri ini berasaskan agama . TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM Bahasa Arab
Image of page 1

Subscribe to view the full document.