310797914-Araling-Panlipunan-Grade-8-Test.docx

310797914-Araling-Panlipunan-Grade-8-Test.docx - ARALING...

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

ARALING PANLIPUNAN Grade – 8 OHSP I. Panuto: Suriin at ibigay ang tamang kasagutan. Bilugan ang titik. 1. Ang pinakamalaking kontinente ng daigdig. A. Aprika B. Asya C. Europa D. Hilagang Amerika 2. Ang pinakamataas na bundok sa mundo. A. Bundok Everest B. Mayon C. Taal D. Mount Fuji 3. Ang pinakamaliit na bulkan sa daigdig. A. Mount Fuji B. Bundok Everest C. Taal D. Mayon 4. Ang pinakamalaking talampas sa daigdig. A. Deccan B. Indus-Ganges C. Huang Ho D. Tibet 5. Saan matatagpuan ang pinakamalaking kapuluan sa daigdig? A. Malaysia B. Indonesia C. Bangkok D. Singapore 6. Alin sa mga sumusunod ang walang disyerto? A. Pilipinas B. India C. Arabia D. Iran 7. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa tatlong karagatan sa daigdig na nakapalibot sa Asya? A. Karagatang Pasipiko B. Karagatang Indian C. Karagatang Artiko D. Karagatang Atlantiko 8. Ano ang pinakamalaking dagat sa Asya? A. Dagat Tsina B. Dagat Bering C. Dagat Okhotsk D. Dagat Pula 9. Kilala sa tawag na Persia noong unang panahon. A. Iraq B. Iran C. Saudi Arabia D. Kuwait 10. Aling bansa ang may pinakamaliit na populasyon sa buong daigdig? A. Tsina B. Siberia C. Taiwan D. Mongolia 11. Saan matatagpuan ang pinakamataong kontinente? A. Aprika B. Europa C. Asya D. Hilagang Amerika 12. Anong lahi ang tinatawag na mga “mestizo”? A. Eurasian B. Tangway ng Indian C. Mehikano D. American 13. Ano ang tumutukoy sa makabagong pamamaraang ginagamitan ng makina? A. Teknolohiya B. Pabahay C. Populasyon D. Edukasyon 14. Anong bansa ang may taunang pagtaas ng populasyon sa Asya na tinatayang 1.8 porsyento? A. Pilipinas B. Tsina C. India D. Brunei 15. Anong bansa ang hindi mayaman sa langis? A. Saudi Arabia B. Qatar C. UAE D. Philippines 16. Ano ang may pinakamataong bansa sa Asya at sa buong daigdig? A. India B. China C. Philippines D. Indonesia 17. Anong bansa sa Asya ang may pinakamahabang buhay? A. China B. India C. Japan D. Indonesia 18. Anong bansa sa Asya ang may pinakamaraming kasarian na lalaki? A. Qatar B. Taiwan C. Brunei D. Japan 19. Anong bansa sa Asya ang may pinakamataas na antas ng karunungan o marunong bumasa at sumulat? A. Japan B. Taiwan C. Russia D. Philippines
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

20. Anong bansa sa Asya ang may pinakamaraming kasarian na babae?
Image of page 2
Image of page 3
  • Fall '16

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern