204024093-Detailed-Lesson-Plan-in-Araling-Panlipunan-for-Final-Demonstration.docx

204024093-Detailed-Lesson-Plan-in-Araling-Panlipunan-for-Final-Demonstration.docx

This preview shows page 1 - 3 out of 13 pages.

TOMAS CLAUDIO MEMORIAL COLLEGE Morong, Rizal Elementary Department Special Education Demonstration Lesson Plan in Araling Panlipunan 1 I. Layunin Sa loob ng animnapung (60) minuto na aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Natutukoy ang impormasyon tungkol sa sariling paaralan: pangalan, lokasyon, at mga bahagi b. Nasasabi ang kahalagahan ng paaralan sa buhay ng bata c. Nakukulayan ng tama ang pisikal na kapaligiran ng paaralan II. Paksang Aralin Paksa: “Ang Aking Paaralan” Sanggunian: Bagong Lakbay ng Lahing Pilipino 1 Alma M. Dayag (pahina 161-166) Kagamitan: Mga iba’t ibang larawan na kadalasan nakikita sa paaralan (Flashcards), Mga larawan ng mga bahagi ng paaralan ( Slide Presentation) , Laptop, DLP, Pisara, Yeso, Tsart, Talang Gawain at Sagutang Papel Pagpapahalaga: Kahalagahan ng paaralan sa buhay ng bata. III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain Gawain ng Guro 1. Panalangin -Magsitayo ang lahat para sa panalangin. (Susundan ng bata ang pagbigkas ng guro ng panalangin) Gawain ng Bata TCMC Ecumenical Prayer Panginoon, maraming salamat po sa dakilang araw na ito! Kami po ay nagpupuri at niluluwalhati ang inyong mga kaloob na biyaya sa amin. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral at pagtuklas ng bagong kaalaman na magtataguyod sa amin upang maging mahusay mong tagapaglingkod. Ipadala po ninyo ang inyong banal na Espiritu upang magningas sa puso ng bawat isa sa amin ang maalab na pagnanais na maging mahusay na mamamayan na may malasakit sa pamilya, kapwa, kalikasan at sa mahal na bansang Pilipinas. Ang lahat ng ito ay hinihiling naming sa matamis at dakilang pangalan ni Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2. Pagbati -Magandang umaga mga bata! -Maaari nang umupo ang lahat. 3. Balitaan -Ang araw ngayon ay Martes, ano ang araw ngayon? Exodus? -Ang araw kahapon ay Lunes, ano ulit ang araw kahapon? Sam? -Ang petsa ngayon ay ika-isa ng Oktubre, taon dalawanglibo at labingtatlo, ano ang petsa ngayon? Zaldy? -Ang panahon ngayon ay Maaraw, ano ulit ang panahon ngayon? Vincent? -Maaari bang tumayo ang mga batang lalaki? Ilang batang lalaki ang pumasok ngayon? Patrick? -Maaari bang tumayo ang mga batang babae? Ilang batang babae naman ang pumasok ngayon? Jilliane? -Maari mo bang iulat kung ilan lahat ang mga batang pumasok na nasa baitang isa? Gab?
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '16

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern