RFC_2473_-_Generic_Packet_Tunneling_in_IPv6.pdf - Generic Packet Tunneling in IPv6 Natalia Gazda Bartomiej Wilbik Wstp RFC 2473 1 Oglna zawarto

RFC_2473_-_Generic_Packet_Tunneling_in_IPv6.pdf - Generic...

This preview shows page 1 out of 14 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

Unformatted text preview: Generic Packet Tunneling in IPv6 Natalia Gazda Bartłomiej Wilbik Wstęp - RFC 2473 1. Ogólna zawartość dokumentu 2. Ważne pojęcia: ● PAKIET TUNELOWY IPv6 ● TUNEL IPv6 - ścieżka między źródłem a miejscem docelowym ● TUNELOWANIE - technika wykorzystywana przy przenoszeniu pakietu 3. Typowy scenariusz 4. Zastosowanie IPv6 Tunneling IPv6 Encapsulation Enkapsulacja to dodanie: ● ● Nagłówka IPv6 Rozszerzeń nagłówka (opc.) Odbywa się w węźle wejściowym Przetwarzanie pakietu w tunelu - > węzły pośrednie przekazują pakiety zgodnie z protokołem IPv6 IPv6 Decapsulation ● ● Odbywa się w węźle wyjściowym Według reguły: od lewej do prawej Nested encapsulation Odbywa się gdy przeskok z tunelu IPv6 jest tunelem (tunel zawierający tunel - zewnętrzny, tunel zawierany wewnętrzny) Limit zagnieżdżeń -> bardzo duży, ponad 1600 enkapsulacji dla oryginalnego pakietu o min. rozmiarze, nie jest to efektywny limit Problemy i zagrożenia ● Nadmierne i niewłaściwe zagnieżdżanie tuneli ● Fragmentacja pakietów Enkapsulacja, której należy unikać: LOOPBACK ENCAPSULATION ➢ ➢ ➢ Gdy węzeł wejściowy enkapsuluje pakiet pochodzący od siebie Może wygenerować nieskończoną pętlę Aby tego uniknąć zaleca się mechanizm, który sprawdza i odrzuca pakiet gdy adres węzła wej. i wyj. należą do jednego węzła ROUTING-LOOP NESTED ENCAPSULATION ➢ ➢ Gdy pakiet przechodząc z wew. do zew. tunelu, którego jeszcze nie opuścił Aby tego uniknąć zaleca się: “hop limit” oryginalnego pakietu lub limit enkapsulacji IPv6 Parametry zestawianych tuneli Tunnel Encapsulation Limit Option 1. 2. 3. 4. Dotyczy tylko węzłów wejściowych tunelu Informacja o limicie znajduje się w rozszerzeniach nagłówka Określa ile dodatkowych poziomów enkapsulacji jest dozwolone Proces postępowania: ➔ Sprawdź czy opcja limitu jest zawarta w nagłówku ➔ Jeśli opcja jest znaleziona i ma wartość 0, odrzuć pakiet ➔ Jeśli opcja jest znaleziona i ma wartość nie 0, zmniejsz wartość limitu o 1 ➔ Jeśli opcja nie odnaleziona, a tunel ma limit, dodajemy nagłówek z limitem ➔ Jeśli opcja nie odnaleziona, a tunel nie ma limitu, nie dodajemy nic Tunnel Hop Limit ● pozorny one hop ● zapobiega powstawaniu pętli ● uzupełniany na zasadzie sąsiedztwa ● default = 64 Tunnel MTU ● maksymalny payload size bez fragmentacji ● obliczany dynamicznie ● ogranicza MTU tuneli wewnętrznych QoS - Traffic Class: ● ustalone ● odziedziczone Pytania 1. a) b) c) Co dzieje się w węźle wejściowym? Dekapsulacja Enkapsulacja Obie odpowiedzi są prawidłowe 2. Według jakiej reguły dokonujemy dekapsulacji? a) b) c) Od prawej do lewej Od lewej do prawej Żadna z powyższych 3. Co oznacza skrót MTU? a) b) c) Minimum Transit Unit Mid Transfer Update Maximum Transmission Unit Pytania 1. a) b) c) Co dzieje się w węźle wejściowym? Dekapsulacja Enkapsulacja Obie odpowiedzi są prawidłowe 2. Według jakiej reguły dokonujemy dekapsulacji? a) b) c) Od prawej do lewej Od lewej do prawej Żadna z powyższych 3. Co oznacza skrót MTU? a) b) c) Minimum Transit Unit Mid Transfer Update Maximum Transmission Unit ...
View Full Document

 • Summer '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors