SieciIP_Network.pdf - IT PW Sieci IP cz.2 Micha Jarociski mj Network Architecture Team Feb 2010 IT PW Stos TCP\/IP mj Network Architecture Team Feb 2010

SieciIP_Network.pdf - IT PW Sieci IP cz.2 Micha Jarociski...

This preview shows page 1 - 10 out of 173 pages.

IT PW Feb 2010 mj © Network Architecture Team Sieci IP cz.2 Michał Jarociński
Image of page 1
IT PW Feb 2010 mj © Network Architecture Team Stos TCP/IP
Image of page 2
IT PW Feb 2014 mj © Network Architecture Team Protokoły stosu TCP/IP Protokoły rozłożone są w czterech warstwach Protokół warstwy wyższej korzysta z usług udostępnianych przez protokoły warstwy niższej Każda warstwa wymaga zrealizowania dialogu z jej odpowiednikiem w węźle - rozmówcy („ peer node ”) L.Hughes: The Second Internet Network Access Layer +---------------------+ | higher-level | +---------------------+ | TCP | +---------------------+ | internet protocol | +---------------------+ |communication network| +---------------------+
Image of page 3