Fil 111 scsc.docx - Media Literacy is the ability access evaluate and create media Information literacy is a set of abilities requiring individuals

Fil 111 scsc.docx - Media Literacy is the ability access...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Media Literacy is the ability access, evaluate and create media. Information literacy is a set of abilities requiring individuals to "recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information ." . Technology literacy is the ability to effectively use technology to access, evaluate, integrate, create and communicate information to enhance the learning process through problem-solving and critical thinking . Ano ang Wika? Ang Wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan . Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Tinatayang nasa pagitan ng 6,000 hanggang 7,000 ang mga wika sa daigdig, depende sa kung gaano katiyak ang pangahulugan sa "wika", o kung paano ipinag-iiba ang mga wika at mga diyalekto. Ang siyentipikong pag-aaral ng wika ay tinatawag na lingguwistika Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay . Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe sa salitang lingua ng Latin , na nangangahulugang " dila ", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon. Kahalagahan ng wika Sa kasalukuyang panahon, hindi natin maipagwawalang saysay ang kahalagahan ng karunungan sapagsasalita at pagsulat ng wikang Ingles, dahil itinuturing ito
na lenggwahe ng globalisasyon. Mismo angating pamahalaan ang nagsabi ng kahalagahan ng mahusay na paggamit ng Ingles upang tayo ay maging “competitive” sa buong mundo.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture