FILI-121-topic-2 di nive.docx - CW13D 1 Nakikilala nang lubos ang akademikong sulaitn ayon sa layunin kalikasansan at katangian 2 Natutukoy ang

FILI-121-topic-2 di nive.docx - CW13D 1 Nakikilala nang...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

CW13D 1. Nakikilala nang lubos ang akademikong sulaitn ayon sa layunin, kalikasansan at katangian. 2. Natutukoy ang kahalagahan at kapakinabangang dulot ng akademikong sulatin. 3. Naiisa-isa ang mga halimbawa ng akademikong sulatin upang magkaroon ng sapt na ideya sa nasabing uri ng [email protected] 4. Nailalahad ang mga proseso ng pagsulat. 5. Nakakasunod sa estratehiya o istilo at teknikal na pangangailangan ng Akademikong sulatin. KONSEPTO NG PAGKATUTO: Kalikasan ng Akademikong Pagsulat - Ito ay nangangailangan ng kumbensyong sinusundan upang mabuo nang mabisa at kapani-paniwala ang mga inilahad. - Ang pangangailangan DW3Z sa pagbuo ng isang akademikong sulaitn ay nakabatay sa istruktura o anyo at genre ng isang sulatin. - Karen Gocsik (2004) ang konsepto ng akademikong pagsulat ay nakapaglalahad dapat ng mga mahahalagang argumento. Katangian ng Akademikong Pagsulat - Impormatib, Malina3WD31w at Oobhetibo - May emphasis o Pokus sa isang paksa - Mga pili at wastong salita - Maayos at Oragnisado - Mga Patunay - Pagkilala sa mga orihinal na ideya at natuklasan Layunin ng Akademikong Pagsulat - Linangin at pataasin ang kalidad ng kaalaman ng mga mag-aaral.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture