inf\u00f6r-MF1.docx - MF1 Gustav J DEL 1 Marknadsfring Utgr ifrn att de flesta varumrken r associerade med olika Attraherar sledes i strre grad de individer

infu00f6r-MF1.docx - MF1 Gustav J DEL 1 Marknadsfring Utgr...

This preview shows page 1 - 3 out of 15 pages.

MF1 Gustav J DEL 1 - Marknadsföring Varumärkespersonlighet; Utgår ifrån att de flesta varumärken är associerade med olika varumärkespersonlighetstyper. Attraherar således i större grad de individer som indetifierar sig med vad de står för ”Man är vad man äger”. Jennifer Aaker identifierar fem olika varumärkespersonlighetstyper; Uppriktig - Dove Exalterade - Apple Kompetent - BBC Sofistikerad - Jaguar Robust - Jeep Köpprocessen; Köpprocessen ser olika ut beroende på vad som ska inhandlas och om det är en hög- eller lågengagemangsprodukt. Ibland går konsumenten direkt från steg 1 till steg 4, men jag ska beskriva den rationella processen utifrån boken. Behovsupptäckt; Ett problem eller behov upptäcks genom antingen interna eller externa stimuli. Interna stimuli är sådant som hunger och törst och extern stimuli är annonsering eller diskussion med kollegor, nära och kära. Marknadsförare bör i det här steget ha koll på vilka behov som uppkommer, vad som leder fram till upptäckten och varför konsumenten sedan köper en viss produkt. Informationssökning; Vid tillräcklig stark drivkraft och produkten finns nära till hands, är det sannolikt att konsumenten köper produkten utan att söka mer information. I annat fall väljer konsumenten att söka information via personliga källor, kommersiella källor, publika källor eller erfarenhet. Ju högre köpengagemang desto mer efterforskningar görs. Konsumenter får huvuddelen av sin information genom kommersiella källor, precis där marknadsförare kan påverka. Utvärdering av alternativ; Konsumenten utvärderar de alternativ hen tagit fram (rangordnar dem). Det kan vara stora skillnader beroende på situation och produkt och konsumenter har olika kriterier när de utvärderar sina alternativ. Men marknadsföraren bör här veta hur konsumenten utvärderar deras alternativ. Köpbeslut; Köpbeslut påverkas av andras attityder, dvs folk i sin närhet, säljare etc samt av situationsfaktorer som inkomst, förväntat pris och egenskaper hos produkten. Men konsumenten tenderar att döpa det som hamnar högst upp i deras rangordning (som kom fram i steg 3). Av detta växer köpintentionen fram. Oväntade händelser kan förändra Behovsupptäckt Informationssökning Utvärdering av alternativ Köpbeslut Efterköpsbeteende
Image of page 1
MF1 Gustav J intentionerna, såsom lön, nedsatt pris hos konkurrenterna etc. Detta kan medföra ändrade preferenser. Efterköpsbeteende; Efter köpet tenderar konsumenten att vara nöjd eller missnöjd och är i stora delar beroende på vad konsumenten hade för förväntningar på produkten innan köp. I och med att konsumenten sprider vidare sitt nöje eller missnöje, är det här viktigt att säljare inte lovar något som med säkerhet kan levereras.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 15 pages?

 • Spring '17
 • Gustav J

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture