7 d\u1ea5u hi\u1ec7u c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi nghi\u1ec7n \u0103n.docx - bn c ang gp kh khn trong vic gim cn hoc thc hin mt ch n lnh mnh D lun t nhc bn thn khng c n thm na

7 du1ea5u hiu1ec7u cu1ee7a ngu01b0u1eddi nghiu1ec7n...

This preview shows page 1 out of 1 page.

bạn có đang gặp khó khăn trong việc giảm cân hoặc thực hiện một chế độ ăn lành mạnh? Dù luôn tự nhắc bản thân không được ăn thêm nữa, nhưng bạn không cách nào thắng nổi cám dỗ từ đồ ăn có hại cho sức khoẻ. Rất có thể bạn đang mắc chứng nghiện ăn đấy! Sau đây là những biểu hiện của chứng nghiện ăn, do tiến sĩ kelly brownell nghiên cứu trong khi làm việc tại tổ chức phi lợi nhuận Yale’s Rudd Center for Food Policy and Obesity, cùng ktra nhé? 1. bạn thường xuyên tìm đến đồ ăn những lúc không hề đói, mà chỉ đơn giản do “thèm” 2. bạn cảm thấy k thoải mái khi khẩu phần ăn của mình bị ít đi

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture