H\u00e0nh tr\u00ecnh t\u1eeb \u0111\u01b0\u1eddng \u0111\u1ebfn m\u1ee1 - Hnh trnh t ng n m ng c tc ng n tt c cc c quan trong c th chng ta Trong qu trnh tiu ha ng c d tr di dng

Hu00e0nh tru00ecnh tu1eeb u0111u01b0u1eddng...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Hành trình từ đường đến mỡ Đường có tác động đến tất cả các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Trong quá trình tiêu hóa đường được dự trữ dưới dạng glucose trong gan của chúng ta. Nhưng sức chứa của gan có hạn, đối với một người bình thường, gan chỉ có thể chứa tối đa khoảng 60-80 gam glucose. Chính vì thế, nếu bạn thường xuyên sử dụng đường thì gan sẽ ngày càng giãn nở. Nếu gan đã đầy, không thể chứa thêm nữa, lượng glucose thừa sẽ quay trở về máu dưới dạng các axit béo. Các axit này sẽ đi đến những vùng ít hoạt động và chứa nhiều mỡ nhất trong cơ thể như bụng, đùi,

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture