1-ligjerata-e-pare-E-Drejta-Romake-Jus-Romanorum-2.pptx - E Drejta Romake Jus Romanorum JUS QUOD AD PERSONAS PERTINET JUS QUOD AD RES PERTINET JUS QUOD

1-ligjerata-e-pare-E-Drejta-Romake-Jus-Romanorum-2.pptx - E...

This preview shows page 1 - 9 out of 30 pages.

E Drejta Romake Jus Romanorum
Image of page 1
E DREJTA PERSONALE, E DREJTA PRONËSORE DHE E DREJTA KONTESTUESE JUS QUOD AD PERSONAS PERTINET, JUS QUOD AD RES PERTINET, JUS QUOD AD ACTIONES PERTINET
Image of page 2
Jus quod ad personas pertinet apo e drejta që i përket personit (e drejtë personale), është ndarë në dy grupe themelore: Në rregulla juridike që rregullojnë çështjet e zotësisë juridike dhe të veprimit subjekteve të drejtësisë si pjesëmarrës në jetën publike dhe private të Romës dhe që zhvillohet jashtë kuadrit të familjes. Në rregulla juridike që rregullojnë pozitën juridike të personave të ndryshëm brenda familjes romake. E DREJTA STATUSORE
Image of page 3
Nga ky aspekt edhe sot e drejta personale ndahet: e drejta statusore e drejta familjare Zotësia juridike dhe e veprimit : CAPACITAS JURIDICA -zotësia për të qenë titullar i të drejtave dhe detyrimeve CAPACITAS AGENDI- zotësia për t ndërmarrë veprime E drejta personale
Image of page 4
Status civitatis ftohej me: të lindur, (jus sanguinis) ose natyralizim, (naturalisatio) Të drejtën e jetës dhe të statusit të qytetarit romak e fitonin madje në çastin e lindjes fëmijët e martesës së qytetarit romak me qytetaren romake, fëmijët jolegjitimë të qytetares romake, si dhe fëmijët e lindur të gruas, e cila në momentin e lindjes gjendej në skllavëri, dhe që gjatë kohës sa ishte shtatzanë gëzonte të drejtat qytetare bile pak kohë, (favor libertatis). Zotësia juridike e qytetarëve romakë (status civitatis)
Image of page 5
Kishte raste të rradha kur fëmija i lidhur i qytetares romake, që ishte e martuar me ndonjë pelegrin i cili nuk gëzonte jus connubii , merrte pozitën e peregrinit. Zotësia juridike e fëmijës së lindur niste në momentin e përfundimit të lindjës. Personat që nuk lindnin si qytetarë të Romës, mund ta fitonin statusin e qytetarit romak nëpërmjet të të ashtuquajturit natyralizim. Natyralizimi mund të ishte privat ose publik. Jus connubii
Image of page 6
Natyraizimi privat, i personave të lindur pa status qytetari i lejohej çdo pater familiasi apo shefit të familjes romake me adoptim (marrë fëmijën dhe e bëj djalë a vajzë në shpirt) të personave alieni juris ,ose nëpërmjet të adrogimit të personave sui juris. Efekt të natyralizirnit kishte lirimi nga skllavëria. Natyralizimi mund të ishte privat ose publik
Image of page 7
Natyralizimi publik/ me vendim të organeve shtetërore (konsujve, pretorëve, drejtuesve të provincave, princepsit dhe perandorit), mund të ishte ose i rregullt ose i jashtëzakonshëm. Natyralizimi i rregullt u lejohej personave që i plotësonin kushtet e parashikuara, kushtet ishin më të buta për personat në pozita latinësh, dhe pak më të ashpra për personat në pozita peregrinësh.
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

 • Spring '18
 • Prof.Dr.Shaip Bytyqi
 • Management

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes