EKON_Cviceni 6 reseni.doc - Jednotlivec se d vlastnm...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

„Jednotlivec se řídí vlastním prospěchem, ale jako v mnohých dalších případech, vede ho jakási neviditelná ruka, aby pomáhala dosáhnout cíle, o který mu vůbec nejde… tím, že sleduje vlastní zájmy, často prospěje společnosti více, než kdyby jim chtěl skutečně prospět.“ Adam Smith Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni tzv. přirozené míry nezaměstnanosti d) nízkou mírou inflace e) platí vše výše uvedené Ovlivňování AD prostřednictvím změny množství peněz v ekonomice obvykle řadíme do oblasti: a) fiskální politiky b) důchodové politiky c) měnové politiky d) obchodní politiky Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Nominální HDP je: a) celková hodnota finálních statků měřená v běžných cenách b) celková hodnota finálních statků bez čistého exportu c) celková hodnota finálních statků hypoteticky produkovaném při plném využití všech zdrojů d) celková hodnota finálních statků v cenách korigovaných o skutečnou míru inflace e) nic z uvedeného neplatí Mezi základní makroekonomické veličiny náleží: a) produkt (např. HDP) b) zaměstnanost c) cenová hladina (rostoucí tempem míry inflace) d) vnější ekonomická pozice dané země (vyjádřená stavem platební bilance) e) vše výše uvedené Řešte následující úkoly a vždy předpokládejte jinak stejné podmínky: Pamatujte: reálný HDP = nominální HDP / změna cen. hladiny 1. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj nominálního HDP, pokud: a) reálný HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní – nominální HDP vzrostl b) reálný HDP klesl a cenová hladina vzrostla (o stejné procento) – nominální HDP se nezměnil c) reálný HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla – nominální HDP vzrostl 2. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj reálného HDP, pokud: a) nominální HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní – reálný HDP vzrostl b) nominální HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla – reálný HDP klesl c) nominální HDP i cenová hladina vzrostly (o stejné procento) – reálný HDP se nezměnil 3. Určete jak se přibližně změnil:
Image of page 1
a) nominální produkt, pokud ve zkoumaném roce vzrostl reálný produkt o 3 % a cenová hladina vzrostla o 1 % změna nominálního HDP = změna reálného HDP * změna cen. hladiny reálný HDP vzrostl o 3 % tedy 1,03krát. Cenová hladina vzrostla o 1 %, tedy 1,01krát. změna nominálního HDP = 1,03 * 1,01 = 1,0403 tedy nominální HDP vzrostl 1,0403krát, neboli o 4,03 %.
Image of page 2

Want to read all 7 pages?

Image of page 3

Want to read all 7 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '17
 • william james

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern