tz_pre_valna_hromada_pre_2017_21-06-17_finale.doc

tz_pre_valna_hromada_pre_2017_21-06-17_finale.doc - Prask...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Pražská energetika, a. s. Valná hromada PRE potvrdila dobré hospodaření společnosti v roce 2016 Tis ko zpr áv a
Image of page 1
Pražská energetika, a. s. Česká ekonomika v roce 2016 nadále dynamicky rostla. Reálný růst HDP výrazně přesáhl hodnotu 2 %, a to při velmi nízké hodnotě inflace. Na mírném růstu cenové hladiny se podílely i relativně nízké ceny energetických komodit. Pozitivní vývoj ekonomiky se do jisté míry odrazil také ve stoupající poptávce po energiích. Spotřeba elektřiny v České republice dosáhla hodnoty 60,9 TWh, což oproti roku 2015 představovalo nárůst o 2,7 %. Z tohoto pozitivního vývoje profitovala i Pražská energetika, a. s.,(dále jen PRE), a to i navzdory pokračujícímu konkurenčnímu tlaku ve všech prodejních segmentech, složitým rámcovým podmínkám a volatilním cenám elektřiny. Nárůst spotřeby elektřiny související s oživením ekonomiky byl však regionálně velmi odlišný. V případě hlavního města byl tento růst významně slabší než v ostatních regionech, na distribučním území PREdi se objem distribuované elektřiny meziročně zvýšil o 1,7 % na hodnotu 6 241 GWh. V roce 2016 dosáhla Skupina PRE historicky nejlepšího hospodářského výsledku. Konsolidovaný zisk (EBITDA) dosáhl hodnoty 4 589 mil. Kč, zisk z běžné činnosti činil po zdanění 2 752 mil. Kč. Výsledek tak na úrovni EBITDA překonal výsledek roku 2015 o 6,8 % a na úrovni zisku z běžné činnosti po zdanění o 9,1 %. Těchto výsledků bylo dosaženo především díky nárůstu v obou hlavních segmentech podnikání. V oblasti prodeje meziročně narostly dodávky elektřiny o 76 GWh (+1,3 %) a dodávky plynu o 95 GWh (+60,1 %), objem distribuce elektřiny na území hlavního města Prahy a Roztok se zvýšil o 102 GWh (+1,7 %). Na výsledky měla vliv také březnová akvizice společnosti Kormak, která zajišťuje inženýrské, projekční a stavební práce v distribučních sítích, a společnosti Kormak nemovitosti, která spravuje nemovitý majetek. Jejich začlenění do Skupiny PRE se odrazilo v růstu konsolidovaných provozních a osobních nákladů, toto navýšení je však zároveň kompenzováno aktivací těchto nákladů do hodnoty aktiv distribuční sítě; celkový dopad na EBITDA je tedy kladný. Provozní náklady byly i nadále pod pečlivou kontrolou. K jejich nárůstu přispěl kromě výše uvedené akvizice také vyšší počet oprav některých částí kabelových tunelů. Programy na zvýšení efektivity, které byly důsledně implementovány v minulých letech, vytváří předpoklad pro dlouhodobou stabilitu nákladů. V oblasti osobních nákladů vedlo k nárůstu kromě akvizice společností Kormak a Kormak nemovitosti také navýšení průměrného výdělku v souladu s kolektivní smlouvou o 2,8 %.
Image of page 2

Want to read all 5 pages?

Image of page 3

Want to read all 5 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Spring '17
 • william james

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern