zahraniční obchod - Německo.doc

zahraniční obchod - Německo.doc - Zahranin obchod...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Zahraniční obchod Spolkové republiky Německo Úvod Zahraniční obchod má pro Spolkovou republiku Německo nesmírný význam, a to v obou směrech. Spolu s řadou zahraničních investic patří podobně jako v jiných postindustriálních zemích k jedním z nejdůležitějších předpokladů hospodářské stability a růstu, zaměstnanosti a celkové ekonomické prosperity. Svým způsobem je Německé hospodářství na úspěších zahraničního úspěchu závislé, neboť jeho průmysl je odkázáný na dovoz řady klíčových surovin ze zahraničí, a silná orientace německé ekonomiky na export v důsledku znamená do jisté míry i její křehkost. Tyto dvě slabiny znamenají, že právě zahraniční obchod musí pro Německo být prioritou. Jiný pohled na význam zahraničního obchodu dávají konkrétní čísla: každé třetí v Německu vydělané Euro má svůj původ v zahraničí, a každé páté pracovní místo je závislé na prosazení německých produktů či služeb na jiných trzích. 1 Zmíněná silná orientace Německa na vývoz zboží a služeb je dlouhodobým fenoménem, a po hospodářské recesi na přelomu tohoto století se export postupně opět stal hnacím motorem hospodářského oživení Německa. Tento příznivý trend trval až do dalšího hospodářského propadu koncem roku 2008. V témže roce ještě Německo překonalo svůj dosavadní rekord v obratu zahraničního obchodu, který přesáhl hranici 1,8 mld. Euro. V témže roce například mj. v důsledku značného hospodářského růstu také Německo dosáhlo nejnižší míry nezaměstnanosti od sjednocení. V roce 2003 se Německo stalo největším exportérem na světě, když překonalo tradiční obchodní 1 (přístup 16. 6. 2010)
Image of page 1
velmoci USA a Japonsko. O tento primát ovšem Německo pravděpodobně v roce 2009 kvůli hospodářské recesi přišlo. V důsledku celosvětové krize se německý export v roce 2009 propadl o 18,4% a dovoz poklesl o 17,2 % při zachování kladné obchodní bilance ve výši 136,1 mld. Euro. Podle aktuálních odhadů si Spolková republika v žebříčku vývozců pohoršila na třetí místo po Číně a USA. 2 V některých oborech, ako je např. automobilový průmysl, chemie, vývoz farmaceutik, strojů a zařízení, zůstává Německo světovou exportní jedničkou, ačkoliv se mu Čína přibližuje především v chemii či strojírenství. Dlouhodobě výrazným trendem německého zahraničního obchodu jsou dovozy dílů, následná finální montáž produktů ve Spolkové republice a export do zahraničí. Pouze menší část vyváženého zboží je tedy de facto stoprocentně „Made in Germany". V současné době je kolem 40 % německých vývozů odvislých od dodávek dílů ze zahraničí. Tento podíl se tedy prudce zvýšil od počátku 90. let, kdy činil zhruba 27 %. 3 1. Obchodní bilance SRN
Image of page 2

Want to read all 7 pages?

Image of page 3

Want to read all 7 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '17
 • william james

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern