amba.doc - Janusz Mrowiec Ambasador Tytularny Szanowna Pani...

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

Janusz Mrowiec, Ambasador Tytularny: Szanowna Pani Profesor, Szanowni Państwo. Od końca 2010 r. obserwujemy burzliwe wydarzenia w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Z niepokojem, ale i z nadzieją śledzimy sytuację w Tunezji, Egipcie i Libii. Analizujemy wskaźniki ekonomiczne Maroka, Algierii, Jemenu, Jordanii. Interesujemy się doniesieniami z Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej. Zastanawiamy się, jak dalece rozszerzą się niepokoje społeczne zapoczątkowane w Tunezji i jaki wpływ będą miały na sytuację międzynarodową, bezpieczeństwo, światową gospodarkę, ceny ropy i gazu ziemnego .Analizujemy zatem 350 milionowa społeczność krajów arabskich co stanowi 5 % populacji świata. Kraje te zajmują terytorium 13,7 mil km2. na ich terytorium znajduje się prawie 70% zasobów ropy naftowej i 40% zasobów gazu a łączne PKB krajów arabskich w 2008 r wynoslo 2 529 miliarda USD. Patrząc na wizję nowego porządku społecznego w krajach arabskich, opowiadamy się za demokratycznymi przemianami, za przestrzeganiem praw człowieka, za wolnością słowa i wyznania, za walką z korupcją, za szeregiem zmian klasyfikujących kraje arabskie w grupie państw nowoczesnych, przestrzegających norm prawa międzynarodowego.. O tym, jaka jest sytuacja w świecie arabskim, wiadomo od lat. Począwszy od 2002 roku, grupa intelektualistów arabskich publikuje Raport o stanie świata arabskiego . Zawiera on informacje o poziomie rozwoju społecznego, edukacji, przestrzegania praw politycznych i respektowania wolności obywatelskich. Uwzględnia specyfikę regionu oraz uwarunkowania, prezentuje zagrożenia i obraz życia codziennego. Sytuacja w tamtym regionie świata jest więc od lat znana, ale i udokumentowana. Zrozumienie jej umożliwiają również publikacje wybitnych polskich naukowców. Niemożliwym jest wymienianie wszystkich, ale nie sposób nie wymienić Pań Profesor Anny Mrozek Dumanowskiej, Anny Parzymies czy Danuty Madeyskiej oraz Panów Profesorów Jerzego Zdanowskiego, Janusz Daneckiego czy Marka Dziekana nie mówiąc już o całej plejadzie naukowców francuskich, angielskich czy hiszpańskich. Problematykę ekonomiczną Algierii, Maroka i Tunezji mają nam przybliżyć Ambasadorowie tych krajów akredytowani w Polsce. Pani Profesor Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE narzuciła nam pewien rygor koncentracji na problemach ekonomicznych z pominięciem sfery politycznej. Jak z takim zadaniem uporają się nasi goście – Ambasadorowie zawodowi obserwatorzy życia społeczno politycznego nie mam pojęcia. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu Pana Ambasadora Algierii. Abdelkafer KHEMRI, Ambasador Algierii w Warszawie: Szanowna Pani Prezes, Szanowni Państwo, pani Prezes serdecznie dziękuję za zaproszenie, Państwu za przybycie.
Image of page 1

Want to read all 6 pages?

Image of page 2

Want to read all 6 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Spring '17
 • william james

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern