zubr_ind_tr_plan.doc - HC ZUBR PEROV 1 INDIVIDULN PPRAVA...

This preview shows page 1 - 3 out of 25 pages.

HC ZUBR PŘEROV 1. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA HRÁČE LEDNÍHO HOKEJE Základem individuální přípravy je kondiční trénink. Obsahem kondičního tréninku mimo led jsou především cvičení zaměřená na specializovaný rozvoj pohybových schopností . S ohledem na lední hokej získává na preferenci rozvoj rychlostních, rychlostně silových, silových, silově vytrvalostních, vytrvalostních a obratnostních schopností. V tréninkové jednotce se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopností buď monotématicky ( pohybové schopnosti rozvíjíme samostatně – rychlost, síla, vytrvalost apod. ) nebo diferenciovaně ( rozvoj několika schopností dohromady – obvykle s podobnou strukturou – rychlost a obratnost, rychlost a síla apod. ). Přitom je velice důležité řazení rozvoje jednotlivých schopností a sledu cvičení . Rozvoj jednotlivých pohybových schopností ( silové, rychlostní, vytrvalostní, obratnostní schopnosti a pohyblivost ) nepředstavuje ve sportovním tréninku izolovaný celek. Naopak je výrazem složitých vztahů a vazeb v lidském organismu, které se dotýkají strukturálních, funkčních a psychických vlastností. Jednotlivé schopnosti představují určitý více či méně samostatný komplex, do kterého se promítají i ostatní schopnosti. Jejich rozvoj slouží jako prostředek k plnému zvládnutí hry, a proto je úzce spjatý s rozvojem pohybových dovedností.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

4. SILOVÉ SCHOPNOSTI Silové schopnosti jsou definovány jako schopnosti překonat či udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí . V ledním hokeji se silové schopnosti podílí velmi významně na struktuře sportovního výkonu. Zapojují se do mnoha činností – bruslení, činnost jednotlivce, možnost hry tělem, kde kromě techniky provedení rozhoduje i dosažená úroveň síly. Před zahájením silového tréninku je důležité rozcvičení, které se zaměřuje na důkladné protažení svalstva, na přípravu kloubního a vazivového aparátu. Po protažení by měla následovat lehká silová průprava např. s lehkými činkami či kotouči, která navodí ve svalech potřebné napětí. Cílený silový trénink v ledním hokeji může vést ve svých důsledcích ke svalové nerovnováze, která bývá příčinou potíží momentálního, ale především trvalejšího charakteru. Proto je nutné při silovém tréninku dbát na vyvážení těchto disbalancí jak prostřednictvím podpůrných silových cvičení, tak vhodně voleným kompenzačním cvičením. Při posilování je nezbytná maximální koncentrace na správné provedení. Velmi důležitým aspektem je technika dýchání, pro kterou platí přibližné pravidlo, že do síly vydechujeme. Samozřejmostí je, že silový trénink vyžaduje vhodnou relaxaci a regeneraci svalového systému jak v průběhu, tak především po jeho ukončení.
Image of page 2
Image of page 3
 • Spring '17
 • william james

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern