383910.NATALIJA_DIPLOMSKi_06_03_08.doc

383910.NATALIJA_DIPLOMSKi_06_03_08.doc - Sveuilite Josipa...

This preview shows page 1 - 5 out of 27 pages.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU NATALIJA BESTVINA Apsolvent sveučilišnog dodiplomskog studija, smjer zootehnika ISTRAŽIVANJE KAKVOĆE SVINJSKOG MESA Diplomski rad Osijek, 2008.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU NATALIJA BESTVINA Apsolvent sveučilišnog dodiplomskog studija, smjer zootehnika ISTRAŽIVANJE KAKVOĆE SVINJSKOG MESA Diplomski rad Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada: 1. Dr.sc.dr.h..c. GORDANA KRALIK, red.prof., predsjednica 2. Dr.sc. GORAN KUŠEC, izv.prof., voditelj 3. Dr.sc. IVAN BOGUT, red.prof., član Osijek, 2008.
Image of page 2
S A D R Ž A J 1. UVOD 1 2. PREGLED LITERATURE 2 2.1. Građa i sastav mišićnog tkiva 2 2.1.1. Voda 3 2.1.2. Bjelančevine 3 2.1.3. Lipidi 4 2.1.4. Ugljikohidrati 4 2.1.5. Minerali 5 2.2. Kakvoća mišićnog tkiva 6 2.2.1. Pokazatelji kakvoće mišićnog tkiva svinje 7 2.2.1.1. Senzorna svojstva 7 2.2.1.2. Tehnološka svojstva 9 3. MATERIJAL I METODE 13 4. REZULTATI I RASPRAVA 16 5. ZAKLJUČAK 21 6. LITERATURA 23
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

1. UVOD . U Republici Hrvatskoj svinjsko meso u prehrani stanovništva zauzima značajno mjesto, a godišnja potrošnja mesa i proizvoda od mesa svinja kreće se po nekim procjenama oko 30 kg po stanovniku. Posljednjih desetak godina zabilježen je znatan porast ukupnog broja svinja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (Statistički ljetopis 2007.) u 2006. godini je, u odnosu na 1998. godinu (1,489 milijuna : 1,166 milijuna grla) vidljivo povećanje brojnog stanja svinja za 21,7%. Od ukupnog broja svinja u 2006. godini, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zabilježeno je 1,057 mil. grla ili 71%, dok je kod pravnih osoba i dijelova pravnih osoba taj broj iznosio 432.000 grla ili 29%. Ako se usporedi brojno stanje svinja prema pojedinim kategorijama (odojci do 20 kg mase, svinje iznad 20 kg mase, krmače i suprasne nazimice te nerasti za priplod) u razdoblju od 1998.-2006.godine, kod pravnih osoba i dijelova pravnih osoba utvrđeno je povećanje broja kod svih kategorija svinja. Na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima je kod naprijed navedenih kategorija svinja zabilježeno povećanje proizvodnje, osim kod kategorije odojaka do 20 kg tjelesne mase, gdje je evidentirano smanjenje broja grla za 2,7%. Na tržištu se danas postavljaju sve veći zahtjevi s obzirom na kakvoću svinjskog mesa, na koju utječu više čimbenika (pasmina, dob, spol, postupak sa životinjama, hranidba, način uzgoja i sl.). Selekcija svinja na mesnatost dovela je do povećanja količine mesa u polovicama, ali i do pogoršanja kakvoće mesa koja se očituje pojavom blijedog, mekanog, vodnjikavog - BMV mesa (engl. PSE – Pale, Soft, Exudative) ili tamnog, čvrstog i suhog - TČS mesa (engl. DFD – Dark, Firm, Dry). Boja mesa ovisi o količini pigmenta u mesu i kemijskom sastavu (količini vode i masnog tkiva). Normalna boja svježeg mesa je svjetloružičasta. Sadržaj intramuskularne masti vrlo je važno svojstvo koje određuje kakvoću svinjskog mesa. Smatra se da su optimalne vrijednosti intramuskularne masti za ukus i mekoću mesa između 2,5% do 3%. Udio intramuskularne masti u mesu
Image of page 4
Image of page 5
 • Spring '17
 • william james

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern