PPE_PL_raport_o_stanie_handlu_zagranicznego_bialorusi_za_2010_rok.doc

PPE_PL_raport_o_stanie_handlu_zagranicznego_bialorusi_za_2010_rok.doc

This preview shows page 1 - 5 out of 23 pages.

Białoruś – raport o stanie handlu zagranicznego w 2010 roku WPHI Minsk czerwiec 2011
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Spis treści Wstęp ..................................................................................................................... 2 Handel Białorusi z największymi partnerami ....................................................... 5 Polska jako partner handlowy Białorusi .............................................................. 13 Relacje handlowe białorusi z UE-27 ................................................................... 15 Struktura towarowa białoruskiego eksportu ........................................................ 18 Struktura towarowa białoruskiego importu ......................................................... 21 Wstęp 2
Image of page 2
Według danych białoruskich służb celnych obroty handlu zagranicznego Białorusi w 2010 roku wyniosły 60,2 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 20,8%. Większe obroty spowodowały wyższe ujemne saldo bilansu handlowego, które na koniec omawianego okresu wyniosło 9,4 mld USD (w 2009 roku było to 7 mld USD). W obrotach handlu zagranicznego eksport stanowił 42,2% (25,4 mld USD) a import był na poziomie 34,8 mld USD, co oznacza, że współczynnik zastąpienia importu eksportem wyniósł 73,1% (w 2009 roku – 75,4%). Największa część wymiany w handlu zagranicznym przypadła na kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Obrót w tymi krajami wyniósł 33,8 mld USD, co stanowi 56,3% całości obrotów. Eksport do krajów WNP wzrósł o 44% i wyniósł 13,5 mld USD. Wolniej rósł import (wzrost o 13% do poziomu 20,4 mld), co oznacza, że ujemne saldo w handlu z krajami WNP pomniejszyło się w stosunku do roku 2009 i na koniec 2010 roku wyniosło 6,9 mld USD (zamiast 8,7 mld). Obrót towarowy z krajami spoza WNP wzrósł o 17,2% i wyniósł 26,3 mld USD. W przeciwieństwie jednak do obrotów w ramach WNP, w tym przypadku do wzrostu obrotów przyczynił się rosnący import (38,8%), który osiągnął poziom 14,4 mld USD. Eksport wyniósł jedynie 12 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem 2009 o 1,2%. Tym samym ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego z krajami spoza WNP wzrosło do poziomu 2,4 mld USD (w 2009 roku 1,7 mld). O 4,3% spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym obroty wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej. W omawianym okresie wyniosły 15,2 mld USD i stanowiły zaledwie 25,3% całości handlu zagranicznego Białorusi. Na spadek obrotów istotny wpływ miał spadek eksportu (o 18,2%), którego nie zrównoważył wzrost importu (15,3%). W konsekwencji tych dwóch zjawisk saldo obrotów handlowych z krajami UE w 2010 roku było ujemne i wyniosło 26,8 mln USD. Dla porównania w 2009 roku Białoruś miała dodatnie saldo w handlu z krajami unijnymi wynoszące 2,7 mld USD. W przeciwieństwie do obrotów z krajami UE, o 12,9% wzrosły obroty z krajami Światowej Organizacji Handlu (WTO), które wyniosły 24,8 mld USD stanowiąc tym samym 41,3% całości obrotów handlowych Białorusi. W porównaniu z rokiem 2009 całkowity rozmiar eksportu zmniejszył się o 3,4% do poziomu 11,6 mld USD. Tymczasem import wzrósł o 32,5% i wyniósł 13,2 mld USD. Ujemne saldo handlu zagranicznego wyniosło 1,6 mld USD (w 2009 roku saldo było dodatnie – 2,1 mld). 3
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

W 2010 roku Białoruś utrzymywała stosunki handlowe ze 153 krajami. Swoje towary eksportowała do 144 państw, natomiast importowała produkty ze 143 krajów. W przypadku 88 państw eksport białoruskich towarów przeważał nad importem. Najwyższe dodatnie saldo
Image of page 4
Image of page 5
 • Spring '17
 • william james

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern