FILI-111 WEEK 11-20.docx - CREATED BY KUYA JOVERT Piliin ang titik ng salitang kasingkahulugan sa bawat bilang Sinasaliwan A Sinasabayan Piliin ang

FILI-111 WEEK 11-20.docx - CREATED BY KUYA JOVERT Piliin...

This preview shows page 1 - 3 out of 12 pages.

CREATED BY: KUYA JOVERTPiliin ang titik ng salitang kasingkahulugan sa bawat bilang. SinasaliwanA: SinasabayanPiliin ang titik ng salitang kasingkahulugan sa bawat bilang. GusgosA: Punit-punitPiliin ang tamang sagot. Alin sa sumusunod na mga pahayag ang nagpapakita ng pakinabang sa Filipino bilang wikang panturo ng kasaysayan?A: lahat ng nabanggitTama o Mali Ang shala, arbor, taray, at okray ay mga halimbawa ng salitang bulgar ayon sa rehistro ng wika.A: MaliTama o Mali Vulgar ang rehistro ng isang salita kung ito ay di naaayon na gamitin sa publiko o marinig man lamang ng ibang tao.A: TamaPiliin ang titik ng salitang kasingkahulugan sa bawat bilang. YungibA: LunggaPiliin ang titik ng salitang kasingkahulugan sa bawat bilang. MatiwasayA: PayapaAling aspeto sa barayti ng wika ang dapat isaalang alang sa pagpunta sa ibang lalawiganA: HeyograpikalPiliin ang titik ng salitang kasingkahulugan sa bawat bilang. TulisanA: BandidoAling pangyayari sa ibaba ang hindi katatagpuan na consultative register ng wika?A: Pagbili ng damit pangkasal ng isang babaeMaaaring kakitaan ng intimate na rehistro ang wika saA: Pagsamo sa kasintahanTama o MaliPatuloy ang pagtangkilik ng mga karaniwang Pilipino sa mga banyagang pagtatanghal sa entablado na gumagamit ng wikang Ingles.A: MaliSawimpaladA: Bigo
Background image
PisiA: TaliAng mga pelikulang Pilipino ay sumasalamin sa pang araw araw na buhay ng mga tao kaya gayundin ang wikang nakapaloob dito.A: TamaAng panonood ay isang uri rin ng pagbasa bagaman ito ay sa digital na anyo.A: TamaPaano masasabi na ang Filipino ay wikang epektibo sa pakikipagtalastasan sa social media?A: Nagagawang ipabatid ang saloobin ng isang netizen ukol sa napapanahong isyu.Curriculum, courses, subjects, at Science ay mga mabibilang sa "in-house" na rehistrong wika.A: MaliAlin sa mga pangyayari sa ibaba ang may katotohanan sa kalagayan ng Filipino sa kasalukuyan?A: Lahat ng nabanggit.Ang rehistro ng wika na umaangkop sa nagbabagong panahon gaya ng pag-usbong ng mga social media sites at applications sa mga gadget ay bench-level.A: TamaAling pangyayari ang tiyak na nagpapakita ng aspetong sosyal sa baryasyon ng wika?A: May po at opo sa pakikipag-usap sa mga di-kakilala at mas matanda ang edad.Bakit nagkaiba iba ang ginagamit na wika kahit na nasa iisang bansa gaya ng Pilipinas?A: Dahil sa lawak ng lugar at dami ng taong gumgamit ng wikaSaang pangyayari sa ibaba ang maaari mong kasangkutan kung formal na rehistro ang maririnig?A: Pagtatalumpati ng mo bilang isang panauhinSa ilalim ng implementasyon ng K12 sa Pilipinas, isa sa mga naging epekto nito sa wikang Filipino ayA: Naibaba sa lebel ng Senior High School ang panimulang pananaliksik sa FilipinoAlin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na ang kalagayan ng wikang Filipino sa Pilipinas ayumuunlad?
Background image
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

 • Winter '17
 • nina najera
 • Accounting

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes