Chương 1 Tính tương đổi của chuyển động.pdf - E TINH TNG I CUA CHUYN NG CNG THC CNG VN TC Tinh tng i cua chuyn ng Chuyn ng hay ng yn u co

Chương 1 Tính tương đổi của chuyển động.pdf...

This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

Page | - 1 - VATLYPT.COM  BA ̀ I TÂ ̣ P A ́ P DU ̣ NG Bài 308. Một tàu hỏa chuyển động thẳng đều với vận tốc / 10 m s so với mặt đất. Một người đi đều trên sàn tàu có vận tốc / 1 m s so với sàn tàu. Xác định vận tốc của người đó so với mặt đất trong các trường hợp sau: a/ Người và tàu chuyển động cùng chiều ? b/ Người và tàu chuyển động ngược chiều ? c/ Người và tàu chuyển động vuông góc nhau ? ĐS : / / . / / . / / a 11 m s b 9 m s c 10,05 m s . Bài 309. Một ca nô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36 km mất một khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là / 6 km h . a/ Tính vận tốc của ca nô đối với dòng chảy ? b/ Tính khoảng thời gian ca nô chạy ngược dòng chảy từ B trở về đến bến A ? ĐS : / / . / a 18 km h b 3 h . E TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG – CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC Nếu 12 v ngược hướng với 12 v thì 13 12 23 v v v . Nếu 12 v vuông góc với 12 v thì 2 2 13 12 23 v v v . Trường hợp tổng quát: khi góc giữa các véctơ 12 v và 12 v là thì: 2 2 13 12 23 12 23 v v v 2v v cos 12 v α Tính tương đối của chuyển động Chuyển động hay đứng yên đều có tính tương đối, nó phụ thuộc vào hệ qui chiếu ta chọn. Do đó, tọa độ, vận tốc và quỹ đạo của vật đều có tính tương đối. Công thức cộng vận tốc Nếu qui ước kí hiệu vận tốc là Vật thứ nhất chuyển động với vận tốc 12 v so với vật thứ hai (vận tốc tương đối). Vật thứ hai chuyển động với vận tốc 23 v so với vật thứ ba (vận tốc kéo theo). Vật thứ nhất chuyển động với vận tốc 13 v so với vật thứ ba (vận tốc tuyệt đối). Thì giữa 13 12 v , v và 23 v ta có: 13 12 23 v v v được gọi là công thức cộng vận tốc. Về độ lớn: 23 12 13 23 12 v v v v v . Các trường hợp r iêng: Nếu 12 v cùng hướng với 23 v thì 13 12 23 v v v . 12 v 23 v 13 v 12 v 13 v 12 v 23 v
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Chương 1. Động học chất điểm Page - 2 - VATLYPT.COM Bài 310. Một ca nô trong nước yên lặng chạy với vận tốc / 30 km h . Ca nô chạy xuôi dòng từ A về B mất 2 giờ và chạy ngược dòng từ B về A mất 3 giờ. a/ Tính khoảng cách AB ? b/ Tính vận tốc của nước so với bờ ? ĐS : / / / a 72 km b 6 km h .
Image of page 2
Image of page 3
 • Spring '14
 • StephenM.Slivan

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes