xalqaro_standartlashtirish_iso_tashkiloti_.pdf - O ZB E K I...

This preview shows page 1 - 5 out of 10 pages.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV XO’JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QISHLOQ XO’JALIK INSTITUTIAGROINJENERIYA fakultetiQISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASH VA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI kafedrasi REFERAT Mavzu: "Xalqaro standartlashtirish ISO tashkiloti" Bajardi: Tuyg’unov O’Tekshirdi: Jamallidinova VSAMARQAND-2016
Mavzu: Xalqaro standartlashtirish ISO tashkiloti Reja: 1. Xalqaro standartlashtirish tashkiloti ISO va uning faoliyatlari. 2. ISO 9000 Standartlashtirishning bozor iqtisodiyoti sharoitida xalq xo’jaligida ahamiyati .3. Boshqa xalqaro tashkilotlarning asosiy faoliyatlari.
Xalqaro standartlashtirish tashkiloti ISO va uning faoliyatlari Birinchi standartlashtirish milliy tashkiloti Britaniya Assosiyasiyasi /Britich Enginezing Standards Accocciation/ 1901 yilda tashkil etilgan bo’lib biroz keyinroq, birinchi jahon urushi davrida Daniya byurosi, Germaniya qo’mitasi (1918y.), Amerika qo’mitasi (1918y.) va boshqalar tashkil topdi. Standartlashtirish sohasidagi ishlar xalqaro markaz kerakligini taqoza qildi. Shu maqsadda 1926 yili standartlashtirish milliy tashkilotlarning Xalqaro Assosiyasi (ISA) paydo bo’ldi. (ISA) ning tarkibiga 20 ta mamlakat vakillari kirdi.1938 yili Berlin shahrida standartlashtirish bo’yicha Xalqaro syezd ochildi. Unda texnikaning turli sohalari bo’yicha 32 ta qo’mita va kichik qo’mitalar tuzildi. 1939 yili boshlangan ikkinchi jahon urushi ISA ning faoliyatini to’xtatib qo’ydi.Hozirgi Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (International Standards Organization) 1946-1947 yillarda tashkil topdi, uni qisqacha ISO deb yuritiladi. ISO grek tilidan olingan bulib «teng» degan ma’noni anglatadi. Bu nufuzli tashkilot Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasi tarkibida faoliyat ko’rsatib, rivoj topmoqda. ISO ning tuzilishidan ko’zda tutilgan asosiy maqsad-xalqaro miqyosdagi mol almashinuvida va o’zaro yordamni yengillashtirish uchun dunyo ko’lamida standartlashtirishni rivojlantirishga ko’maklashish hamda aqliy, ilmiy texnikaviy va iqtisodiy faoliyatlar sahasida hamdo’stlik rivojlantirishdir.Bu maqsadlarni amalga oshirish uchun: - dunyo qo’lamida standartlarni va ular bilan bog’liq bo’lgan sohalarda uyg’unlashtirishni yengillashtirish uchun choralar ko’rish;- xalqaro standartni ishlab chiqish va chop etish (agar har bir standart uchun uning faol tashkiliy va kichik qo’mitalarining ikkidan uch qismi ma’qullab ovoz bersa va umumiy ovoz beruvchilarning to’rtdan uch qismi yoqlab chiqsa, standart ma’qullanishi mumkin);- qo’mita a’zolarining va texnikaviy qo’mitalarning ishlari haqida axborotlar almashinuvini tashkil qilish;
- sohaviy masalalar bo’yicha manfaatdor bo’lgan boshqa xalqaro tashkilotlar bilan xamkorlik qilish ko’zda tutiladi.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture