STATISTIEK.docx - STATISTIEK Empirie in de rechtswetenschap jonge discipline 2 andere redenen perspectief vb Voorbeeld individueel welbevinden van

STATISTIEK.docx - STATISTIEK Empirie in de rechtswetenschap...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

STATISTIEK: Empirie in de rechtswetenschap: jonge discipline. 2 andere redenen: - rechtswetenschappelijk perspectief vb. Voorbeeld individueel welbevinden van vluchtelingen in Belgie - het juridisch werkveld vb. … Werkveld PLANNING: 1. afbakenen thema: vb. 1 Ik ben geinteresseerd in manier waarop rechters tot hun uitspraken komen. Vb. 2 Ik ben geinteresseerd in de eigenheid van juridisch taalgebruik. 2. Wat wil je doen met dit thema? = onderzoeksvraag Vb. 1: Welke factoren, die losstaan van een casus zelf, bepalen mee mee de uitspraak van een rechter? Vb. 2: Hoe vaak ontstaan interpretatieproblemen bij juridisch taalgebruik bij mensen die niet juridisch zijn opgeleid? Beschrijvende onderzoekscragen: het op een overzichtelijke en samenvattende of synthetische wijze weergeven van kenmerken van verzamelde gegevens vb. Hoe vaak ontstaan interpretatiemoeilijkheden? Verklarende onderzoeksvragen: verklarende stellingen zijn specifieke (toetsbare) stellingen betreffende de (causale) relatie tussen twee of meer kenmerken (afgeleid uit de theorie). vb. Welke factoren, die losstaan van een casus zelf, bepalen mee de uitspraak van een rechter?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture