øp b lynprøve.docx - Opgave A: 1. Kvantitetsligningen...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Opgave A:1.Kvantitetsligningen angiver en sammenhæng mellem formålet med at holde penge og foretagetransaktioner.M*V=P*TM er pengemængden. V er omløbshastigheden. P er gennemsnitsprisen. T er antal transaktioner.Kvantitetsteorien er en teori hvor V er fast – altså eksogen og uafhængig af M, P og T.2.Den nominelle rente er den rentesats man betaler i procent. Realrenten er den rente man betalernår der tages højde for inflationen.Folk der ønsker at investere vil tage udgangspunkt i realrenten. Hvis den nominelle rente er 10% oginflationen også er på 10% vil realrenten (det som det faktisk koster dem) være nærmest 0.3.Sandt.Bankernes reservebrøk angiver hvor mange af de indskudte penge de beholder som reserver (tildårlige tider).Husholdningernes kassebrøk angiver hvor mange af deres ”penge” de selv beholder og dermedikke indsætter i banken.Pengebasen er husholdningernes samlede mønter + sedler og bankernes beholdning af mønter +sedler.Pengemængden er husholdningernes samlede mønter + sedler og bankernes beholdning afmønter + sedler og bankernes udlån.Hvis kassebrøken er 100 eller reservebrøken er 100 vil der ikke være nogen udlån og dermed erpengebasen=pengemængden.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture